Važni brojevi

Telefon: +385 1 3362 648
Adresa: Ulica 151. samoborske brigade HV 1, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3362 702
Adresa: Zagorska 1, Samobor
Telefon: +385 1 3366 895
Adresa: Petra Preradovića 25, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3361 681
Adresa: Miroslava Krleže 5, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3330 723
Adresa: Gajeva 37, Samobor

Web stranica

Područni ured za katastar Zagreb – Ispostava Samobor
Telefon: +385 1 3362 360
Adresa: Perkovčeva 20, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3366 450
Fax: +385 1 3366 451
Trg Matice hrvatske 5, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 6127 800
Adresa: Gajeva 2, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3360 112
Adresa: Trg Matice hrvatske 3, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3361 803
Adresa: Miroslava Krleže 9, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3361 803
Adresa: Miroslava Krleže 9, Samobor

Web stranica

DP Elektra Zagreb, pogon Samobor
Telefon: +385 1 3369 860
Adresa: Mlinska 22, Samobor

Web stranica

+385 1 3330 722
+385 1 3360 269 194
Adresa: Gajeva 37, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3361 055
Adresa: Trg Matice hrvatske 7, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3360 144
Adresa: Zagorska 1, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3360 963
Adresa: Trg Matice hrvatske 7, Samobor

Web stranica

Terenski ured za zapadni dio Zagrebačke županije
Telefon: +385 1 6111 552
Adresa: Ulica 151. samoborske brigade 1

Web stranica

Telefon: +385 1 3385 010
+385 3385 011 193
Adresa: Stražnik 5, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3361 255
Fax: + 385 1 3360 886
Adresa: Ulica 151. samoborske brigade HV 2, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3378 222
Adresa: Trg kralja Tomislava 5, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 2386 500
Adresa: Trg kralja Tomislava 5, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 5605 370
Fax: +385 1 5605 371
Adresa: Ulica 151. samoborske brigade HV 1, Samobor
Hitne intervencije +385 91 6304 001,  +385 91 6304 005

Web stranica

Telefon: +385 1 3335 050
Adresa: Obrtnička 2, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3360 678
Adresa: Perkovčeva 22, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3336 830
Fax: +385 1 3336 832
Adresa: Zagorska 41, Samobor

Web stranica

Telefon +385 1 3361 555 192
Bregana +385 1 3375 305
Adresa: Mirnovečka 23 a, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3367 807
+385 1 3363 628
Adresa: Trg kralja Tomislava 5, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3360 112
Adresa: Trg Matice hrvatske 3, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3361 014
Fax: +385 1 3325 992
adresa: Livadićeva 7, Samobor

Web stranica

Telefon: +385 1 3360 044
Fax: +385 1 3360 050
Adresa: Trg kralja Tomislava 5, Samobor

Web stranica

Župa sv. Anastazije – Samobor
vlč. Davor Štuljan
telefon: +385 1 3360 082
adresa:  Sv. Ane 2, Samobor


Župa sv. Ivana Krstitelja – Lug Samoborski
vlč. Damir Bačun 
telefon: +385 1 3375 215
adresa: Bistrec 38, Bregana


Župa sv. Barbare – Rude
vlč. Darko Banfić
telefon: +385 1 3379 010
adresa: Rude 101, Samobor


Župa sv. Leonarda – Kotari
fra Petar Grubišić
telefon: +385 1 3381 518
adresa: Kotari 2, Samobor


Župa sv. Martina – Sveti Martin pod Okićem
Župnik Siniša Hegedušić
telefon: +385 1 3382 161
adresa: Sv. Martin pod Okićem 35, Sveti Martin pod Okićem


Franjevačka crkva Marijinog uznesenja – Samobor
Fra Nikola Vukoja
telefon: +385 1 3360 810
adresa: Langova 16, Samobor


Župa presvetog srca Isusova – Rakov Potok
vlč. Stjepan Drugčević
telefon: +385 1 6586 047
adresa: Karlovačka 113, Rakov Potok


Samostan časnih sestara služavki malog Isusa – Samobor
časna Marija
telefon: +385 1 3360 017
adresa: Gajeva 16, Samobor


Župa Krista kralja – Domaslovec
vlč. Ivan Cestar
telefon: +385 1 3380 856
adresa: Hrastina 55a, Farkaševec Samoborski


Grkokatolički župni ured Grabar – Stojdraga
vlč. Mile Vranešić
telefon: +385 1 3387 600
adresa: Perivoj kralja Tomislava 1, Bregana


Grkokatolički duhovni centar – Samobor
vlč. Danijel Vranešić
telefon: +385 1 3327 453
adresa: Uskočka 7, Samobor

Hrvatska seljačka stranka (HSS)
adresa: Perkovčeva 59, Samobor
tel: +385 1 3374 076
gsm: +385 91 1406 329
predsjednik: Krešo Beljak


 

Socijaldemokratska partija (SDP)
adresa: Perkovčeva 20, Samobor
tel: +385 1 3367 230
gsm: +385 91 3364 725
e – mail: samoborsdp@gmail.com
predsjednica: Sanja Horvat Iveković


Hrvatska narodna stranka (HNS)
adresa: Zagrebačka 16, Samobor
e -mail: predsjednik@samobor.hns.hr; hns@samobor.hns.hr
predsjednik: Jug Puljizević


Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
adresa: Perkovčeva 22, Samobor
tel: +385 1 3361-132
e – mail: hdz.samobor@zg.t-com.hrpredsjednik: Vjeran Štublin


Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (HSP dr. AS)
adresa: Mirnovečka 35, Kladje, Samobor
gsm: +385 95 532 6393


Održivi razvoj Hrvatske – ORaH
Gradska organizacija Samobor
povjerenik: Emil Katanica
gsm: +385 95 1967 262
e – mail: emil.katanica@orah.hr


Hrvatska čista stranka prava, Podružnica Samobor (HČSP)
e – mail: vkinderski@net.amis.hr
kontakt: Vladimir Kinderski


Hrvatska Stranka prava (HSP)
adresa: Zagrebačka 16, Samobor
gsm: +385 98 22 82 55
e –  mail: zeljko.vukic1@zg.t-com.hr
predsjednik:  Željko Vukić


Hrvatska socijalno – liberalna stranka (HSLS), ogranak Samobor
adresa: Zagrebačka 16, Samobor
e-mail: hsls.smb@gmail.com; lrgajsak@gmail.com
predsjednica Linda Rossini Gajšak, dr.med.


Demokratski centar (DC)
adresa: Perkovčeva 20, Samobor
Stranka umirovljenika (SU)
adresa: Perkovčeva 69, Samobor
e – mail: lazar.gruic@zg.t-com.hr
predsjednik: Lazar Gruić


Socijalistička radnička partija Hrvatske, ured Samobor (SRP)
adresa: Kralja Tvrtka 19, Samobor
tel: + 385 1 3363 656
predsjednik: Franjo Golenko


Hrvatska stranka umirovljenika (HSU), Gradska organizacija Samobor
adresa: Zagrebačka 16, Samobor
tel: +385 1 7876 395
gsm: +385 99 2267 888
e – mail: gradska.org.samobor@hsu.hr
predsjednica: Olga Mardešić


Hrvatski laburisti – Stranka rada
adresa: Trg kralja Tomislava 12, Samobor
gsm: +385 95 899 5914
e – mail: samobor@laburisti.com
predsjednik: Alan Jobst


Socijalistička radnička partija (SRP)
tel: +385 1 3362 086
e – mail: vlatka.aleksic@zg.t-com.hr
predsjednik: Radisav Aleksić


Autohtona hrvatska seljačka stranka
adresa: Mirnovečka 35, Kladje, Samobor
tel: 01 5618 911
gsm: 091 2970 399, 099 266 9833
e – mail: samobor@a-hss.hr
predsjednik: Jurica Šoić


Živi zid
gsm: 0976154456
e - mail: kraljevic.jasmin@gmail.com
koordinator: Jasmin Kraljević


Narodna stranka - reformisti
adresa: Ivana Benkovića 2a, Samobor
tel: +385 91 336 2051
e – mail: reformisti.samobor@gmail.com
predsjednik: Jozo Grubeša prof.

10-MV-17-2

14. travnja 2017.

IZVOĐENJE RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI OVOJNICE OSNOVNE ŠKOLE RUDE Potpuna dokumentacija&nbs...

6-MV-17-1

14. travnja 2017.

REKONSTRUKCIJA DIJELA CESTE SMEROVIŠĆE-LIPOVEC Potpuna dokumentacija o nabavi može...

4-MV-16-21

6. prosinca 2016.

NABAVA RESTORANSKIH USLUGA ZA POTREBE PUČKE KUHINJE GRADA SAMOBORA U 2017. GODINI Nabava Usluga iz ...

2-MV-16-20

6. prosinca 2016.

NABAVA VETERINARSKIH USLUGA – HIGIJENIČARSKA SLUŽBA U 2017. GODINI Nabava Usluga iz Dodatka I...

1-MV-16-18

7. listopada 2016.

NABAVA POŠTANSKIH USLUGA Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektronič...

22-MV-16-16

29. rujna 2016.

IZVEDBA ZAMJENSKOG MOSTA PREKO POTOKA BREGANA U NASELJU GRDANJCI (KOD KRIŠLINA) Potpuna dok...

12-MV-16-15

29. rujna 2016.

REKONSTRUKCIJA DALMATINSKE ULICE Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektronič...

3-MV-16-14

29. rujna 2016.

NABAVA LOŽIVOG ULJA ZA OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA Potpuna dokumentacija za nad...

14-MV-16-13

29. rujna 2016.

Izgradnja pješačko-biciklističke staze u Ulici grada Wirgesa od Zagrebačke ulice do Ulice kra...

18-MV-16-12

29. rujna 2016.

UREĐENJE OBJEKTA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na...

21-MV-16-11

29. rujna 2016.

NABAVA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elek...

16-MV-16-10

1. travnja 2016.

REKONSTRUKCIJA MIRNOVEČKE ULICE  Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektr...

8-MV-16-09

1. travnja 2016.

REKONSTRUKCIJA ULICE LJUDEVITA ŠMIDHENA    Potpuna dokumentacija za nadmetanje...

5-MV-16-07

18. veljače 2016.

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U MJESNOM ODBORU GALGOVO U BOGOVIĆEVOJ ULICI    Potpu...

13-MV-16-06

18. veljače 2016.

IZGRADNJA PROMETNICA NA PROSTORU DPU GIZNIK II   Potpuna dokumentacija za nadmetanje može ...

7-MV-16-05

12. veljače 2016.

SANACIJA KLIZIŠTA U NASELJU BRASLOVJE   Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se...

9-MV-16-04

12. veljače 2016.

REKONSTRUKCIJA ULICE GORNJI KRAJ   Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na...

15-MV-16-03

12. veljače 2016.

REKONSTRUKCIJA ULICE MATICE ISELJENIKA SA ROTOROM BOBOVICA     Potpuna dokumenta...

18-MV-16-02

28. siječnja 2016.

UREĐENJE OBJEKTA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE    Potpuna dokumentacija za nadmetanje ...

20-MV-16-01

28. siječnja 2016.

UREĐENJE OBJEKTA CENTRA ZA POTREBE MLADIH    Potpuna dokumentacija za nadmetanje mož...

26-MV-15-16

23. prosinca 2015.

NABAVA VETERINARSKIH USLUGA - HIGIJENIČARSKA SLUŽBA - Usluge II.B   Zahtjev za prikupljanj...

25-MV-15-15

15. prosinca 2015.

Nabava restoranskih usluga za potrebe Pučke kuhinje Grada Samobora u 2016. godini - Usluge II.B Zah...

21-MV-15-13

25. rujna 2015.

NABAVA DVA SLUŽBENA AUTOMOBILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA S OSTATKOM VRIJEDNOSTI  Potpuna Dok...

19-MV-15-12

13. kolovoza 2015.

NABAVA IGRALA ZA DJEČJA IGRALIŠTA SA UGRADNJOM   Potpuna Dokumentacija za nadmeta...

17-MV-15-11

12. kolovoza 2015.

REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKE ULICE U NASELJU MOLVICE    Potpuna Dokumentacija za n...

18-MV-15-10

2. srpanja 2015.

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KROVIŠTA DJEČJEG VRTIĆA IZVOR U ULICI G. KRKLECA Potpuna Dokume...

9-MV-15-9

26. svibnja 2015.

REKONSTRUKCIJA CESTE RUDE-ČRNEC Objavljena je Obavijest o odabiru od 30.07.2015. Potpuna Dokument...

10-MV-15-8

22. svibnja 2015.

SANACIJA KLIZIŠTA NA CESTI BUDINJAK-GORNJA VAS U ŽUMBERKU Objavljena je Obavijest o odabiru ...

12-MV-15-7

22. svibnja 2015.

REKONSTRUKCIJA CESTE SKENDROVIĆEV PUT Objavljena je Obavijest o odabiru od 30.07.2015.Potpuna Dokum...

11-MV-15-6

22. svibnja 2015.

REKONSTRUKCIJA ULICE GORNJI KRAJ U NASELJU HAMOR Objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru&nbs...

7-MV-15-5

15. svibnja 2015.

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektroničkom og...

6-MV-15-3

26. veljače 2015.

REKONSTRUKCIJA ULICE MOKRICE U NASELJU PAVUČNJAK Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može se preuze...

5-MV-15-2

10. veljače 2015.

REKONSTRUKCIJA CESTE VRBOVEC – MEDSAVE   Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može se pr...

1-MV-15-1

8. siječnja 2015.

Nabava usluga tehničke podrške upravljanja projektom i promidžba projekta “Sanacija odl...

2-MV-14-8

16. prosinca 2014.

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE SAMOBOR Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može ...

9-MV-14-6

11. lipnja 2014.

REKONSTRUKCIJA SPOJNE CESTE CELINE SAMOBORSKE – SAVRŠČAK Objava u Elektroničkom ogla...

8-MV-14-5

30. svibnja 2014.

SANACIJA PROČELJA NA OSNOVNOJ ŠKOLI SAMOBOR Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave ...

3-MV-14-4

30. svibnja 2014.

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE U OSNOVNOJ ŠKOLI BOGUMILA TONIJA – NABAVA I UGRADNJA OPREME ...

7-MV-14-3

13. svibnja 2014.

NABAVA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2014/S 0...

5-MV-14-2

5. svibnja 2014.

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2014/S 002-0022343. ...

1-MV-14-1

12. veljače 2014.

NABAVA LOŽIVOG ULJA ZA OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA Objava br. 2014/S 002-0006...

44-MV-13-18

1. listopada 2013.

IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI M. BOGOVIĆA U NASELJU GALGOVO Objava br. 2013/S 002-008...

19-MV-13-15

16. rujna 2013.

OBNOVA NOSIVE KONSTRUKCIJE CRKVE SVETOG MARTINA POD OKIĆEM – II etapa Objava br. 2013/S 002...

45-MV-13-17

16. rujna 2013.

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U GALGOVU Objava br. 2013/S 002-0077598 od 13.09.2013. godine Do...

13-MV-13-16

16. rujna 2013.

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE I AUTOBUSNOG UGIBALIŠTA U KLADJU Objava br. 2013/S 002-007...

7-MV-13-14

28. kolovoza 2013.

IZVOĐENJE RADOVA NA IZMJENI STOLARIJE NA OSNOVNOJ ŠKOLI SAMOBOR Objava br. 2013/S 002-0072...

42-MV-13-13

21. kolovoza 2013.

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE OSNOVNE ŠKOLE B. TONIJA – NABAVA OPREME I UGRADNJA Objava ...

8-MV-13-12

21. kolovoza 2013.

IZMJENA POKROVA NA PODRUČNOJ ŠKOLI FARKAŠEVAC U SAMOBORU Objava br. 2013/S 002-0068...

40-MV-13-10

12. srpanja 2013.

NABAVA USLUGA OPERATIVNOG LEASINGA PO GRUPAMA: I) OSOBNO VOZILO VIŠE KLASE i II) OSOBNO VOZIL...

9-MV-13-7

3. srpanja 2013.

RADOVI NA IZGRADNJI OBORINSKE KANALIZACIJE I UREĐENJU ALEJE NA GRADSKOM GROBLJU OTRUŠEVEC ...

2-MV-13-6

16. svibnja 2013.

NABAVA NAFTNIH DERIVATA ZA POTREBE SLUŽBENIH VOZILA ZA GRAD SAMOBOR Objava broj: 2013/S 002-00442...

37-MV-13-5

15. svibnja 2013.

NABAVA IGRALA ZA VANJSKO IGRALIŠTE DJEČJEG VRTIĆA “GRIGOR VITEZ” Objava b...

34-MV-13-4

15. svibnja 2013.

NABAVA OPREME ZA KUHINJU DJEČJEG VRTIĆA “GRIGOR VITEZ” Objava broj: 2013_S 002-004294...

1-MV-13-3

2. svibnja 2013.

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA Objava broj 2013/S 002-0039452 od 29.05.2013. godine Dokumentacija ...

10-MV-17-2

14. travnja 2017.

IZVOĐENJE RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI OVOJNICE OSNOVNE ŠKOLE RUDE Potpuna dokumentacija&nbs...

6-MV-17-1

14. travnja 2017.

REKONSTRUKCIJA DIJELA CESTE SMEROVIŠĆE-LIPOVEC Potpuna dokumentacija o nabavi može...

4-MV-16-21

6. prosinca 2016.

NABAVA RESTORANSKIH USLUGA ZA POTREBE PUČKE KUHINJE GRADA SAMOBORA U 2017. GODINI Nabava Usluga iz ...

2-MV-16-20

6. prosinca 2016.

NABAVA VETERINARSKIH USLUGA – HIGIJENIČARSKA SLUŽBA U 2017. GODINI Nabava Usluga iz Dodatka I...

1-MV-16-18

7. listopada 2016.

NABAVA POŠTANSKIH USLUGA Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektronič...

22-MV-16-16

29. rujna 2016.

IZVEDBA ZAMJENSKOG MOSTA PREKO POTOKA BREGANA U NASELJU GRDANJCI (KOD KRIŠLINA) Potpuna dok...

12-MV-16-15

29. rujna 2016.

REKONSTRUKCIJA DALMATINSKE ULICE Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektronič...

3-MV-16-14

29. rujna 2016.

NABAVA LOŽIVOG ULJA ZA OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA Potpuna dokumentacija za nad...

14-MV-16-13

29. rujna 2016.

Izgradnja pješačko-biciklističke staze u Ulici grada Wirgesa od Zagrebačke ulice do Ulice kra...

18-MV-16-12

29. rujna 2016.

UREĐENJE OBJEKTA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na...

21-MV-16-11

29. rujna 2016.

NABAVA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elek...

16-MV-16-10

1. travnja 2016.

REKONSTRUKCIJA MIRNOVEČKE ULICE  Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektr...

8-MV-16-09

1. travnja 2016.

REKONSTRUKCIJA ULICE LJUDEVITA ŠMIDHENA    Potpuna dokumentacija za nadmetanje...

5-MV-16-07

18. veljače 2016.

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U MJESNOM ODBORU GALGOVO U BOGOVIĆEVOJ ULICI    Potpu...

13-MV-16-06

18. veljače 2016.

IZGRADNJA PROMETNICA NA PROSTORU DPU GIZNIK II   Potpuna dokumentacija za nadmetanje može ...

7-MV-16-05

12. veljače 2016.

SANACIJA KLIZIŠTA U NASELJU BRASLOVJE   Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se...

9-MV-16-04

12. veljače 2016.

REKONSTRUKCIJA ULICE GORNJI KRAJ   Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na...

15-MV-16-03

12. veljače 2016.

REKONSTRUKCIJA ULICE MATICE ISELJENIKA SA ROTOROM BOBOVICA     Potpuna dokumenta...

18-MV-16-02

28. siječnja 2016.

UREĐENJE OBJEKTA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE    Potpuna dokumentacija za nadmetanje ...

20-MV-16-01

28. siječnja 2016.

UREĐENJE OBJEKTA CENTRA ZA POTREBE MLADIH    Potpuna dokumentacija za nadmetanje mož...

26-MV-15-16

23. prosinca 2015.

NABAVA VETERINARSKIH USLUGA - HIGIJENIČARSKA SLUŽBA - Usluge II.B   Zahtjev za prikupljanj...

25-MV-15-15

15. prosinca 2015.

Nabava restoranskih usluga za potrebe Pučke kuhinje Grada Samobora u 2016. godini - Usluge II.B Zah...

21-MV-15-13

25. rujna 2015.

NABAVA DVA SLUŽBENA AUTOMOBILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA S OSTATKOM VRIJEDNOSTI  Potpuna Dok...

19-MV-15-12

13. kolovoza 2015.

NABAVA IGRALA ZA DJEČJA IGRALIŠTA SA UGRADNJOM   Potpuna Dokumentacija za nadmeta...

17-MV-15-11

12. kolovoza 2015.

REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKE ULICE U NASELJU MOLVICE    Potpuna Dokumentacija za n...

18-MV-15-10

2. srpanja 2015.

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KROVIŠTA DJEČJEG VRTIĆA IZVOR U ULICI G. KRKLECA Potpuna Dokume...

9-MV-15-9

26. svibnja 2015.

REKONSTRUKCIJA CESTE RUDE-ČRNEC Objavljena je Obavijest o odabiru od 30.07.2015. Potpuna Dokument...

10-MV-15-8

22. svibnja 2015.

SANACIJA KLIZIŠTA NA CESTI BUDINJAK-GORNJA VAS U ŽUMBERKU Objavljena je Obavijest o odabiru ...

12-MV-15-7

22. svibnja 2015.

REKONSTRUKCIJA CESTE SKENDROVIĆEV PUT Objavljena je Obavijest o odabiru od 30.07.2015.Potpuna Dokum...

11-MV-15-6

22. svibnja 2015.

REKONSTRUKCIJA ULICE GORNJI KRAJ U NASELJU HAMOR Objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru&nbs...

7-MV-15-5

15. svibnja 2015.

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektroničkom og...

6-MV-15-3

26. veljače 2015.

REKONSTRUKCIJA ULICE MOKRICE U NASELJU PAVUČNJAK Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može se preuze...

5-MV-15-2

10. veljače 2015.

REKONSTRUKCIJA CESTE VRBOVEC – MEDSAVE   Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može se pr...

1-MV-15-1

8. siječnja 2015.

Nabava usluga tehničke podrške upravljanja projektom i promidžba projekta “Sanacija odl...

2-MV-14-8

16. prosinca 2014.

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE SAMOBOR Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može ...

9-MV-14-6

11. lipnja 2014.

REKONSTRUKCIJA SPOJNE CESTE CELINE SAMOBORSKE – SAVRŠČAK Objava u Elektroničkom ogla...

8-MV-14-5

30. svibnja 2014.

SANACIJA PROČELJA NA OSNOVNOJ ŠKOLI SAMOBOR Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave ...

3-MV-14-4

30. svibnja 2014.

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE U OSNOVNOJ ŠKOLI BOGUMILA TONIJA – NABAVA I UGRADNJA OPREME ...

7-MV-14-3

13. svibnja 2014.

NABAVA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2014/S 0...

5-MV-14-2

5. svibnja 2014.

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2014/S 002-0022343. ...

1-MV-14-1

12. veljače 2014.

NABAVA LOŽIVOG ULJA ZA OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA Objava br. 2014/S 002-0006...

44-MV-13-18

1. listopada 2013.

IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI M. BOGOVIĆA U NASELJU GALGOVO Objava br. 2013/S 002-008...

19-MV-13-15

16. rujna 2013.

OBNOVA NOSIVE KONSTRUKCIJE CRKVE SVETOG MARTINA POD OKIĆEM – II etapa Objava br. 2013/S 002...

45-MV-13-17

16. rujna 2013.

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U GALGOVU Objava br. 2013/S 002-0077598 od 13.09.2013. godine Do...

13-MV-13-16

16. rujna 2013.

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE I AUTOBUSNOG UGIBALIŠTA U KLADJU Objava br. 2013/S 002-007...

7-MV-13-14

28. kolovoza 2013.

IZVOĐENJE RADOVA NA IZMJENI STOLARIJE NA OSNOVNOJ ŠKOLI SAMOBOR Objava br. 2013/S 002-0072...

42-MV-13-13

21. kolovoza 2013.

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE OSNOVNE ŠKOLE B. TONIJA – NABAVA OPREME I UGRADNJA Objava ...

8-MV-13-12

21. kolovoza 2013.

IZMJENA POKROVA NA PODRUČNOJ ŠKOLI FARKAŠEVAC U SAMOBORU Objava br. 2013/S 002-0068...

40-MV-13-10

12. srpanja 2013.

NABAVA USLUGA OPERATIVNOG LEASINGA PO GRUPAMA: I) OSOBNO VOZILO VIŠE KLASE i II) OSOBNO VOZIL...

9-MV-13-7

3. srpanja 2013.

RADOVI NA IZGRADNJI OBORINSKE KANALIZACIJE I UREĐENJU ALEJE NA GRADSKOM GROBLJU OTRUŠEVEC ...

2-MV-13-6

16. svibnja 2013.

NABAVA NAFTNIH DERIVATA ZA POTREBE SLUŽBENIH VOZILA ZA GRAD SAMOBOR Objava broj: 2013/S 002-00442...

37-MV-13-5

15. svibnja 2013.

NABAVA IGRALA ZA VANJSKO IGRALIŠTE DJEČJEG VRTIĆA “GRIGOR VITEZ” Objava b...

34-MV-13-4

15. svibnja 2013.

NABAVA OPREME ZA KUHINJU DJEČJEG VRTIĆA “GRIGOR VITEZ” Objava broj: 2013_S 002-004294...

1-MV-13-3

2. svibnja 2013.

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA Objava broj 2013/S 002-0039452 od 29.05.2013. godine Dokumentacija ...

Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
22
23
24
28

Aktualno

 

 

sudski.oglasi.

 

VIZUAL GP DJECE1122