Glavni izbornik
Tražilica


Pratite nas na facebooku       Pratite nas na twitteru


Comeius


Turistička zajednica grada SamoboraSamoborska vinska cestaComeius

Udruga gradova
Intense energy efficiency Sv. Barbara

Krediti, jamstva, poticaji

Sukladno strateškim odredbama Grada Samobora, razvijaju se i provode mjere usmjerene na razvoj maloga gospodarstva u gradu. Tako su pokrenuti programi kreditiranja poduzetnika kroz subvenciju kamata.

Pored programa kreditiranja, poduzetnicima su na raspolaganju neke od mjera bespovratnih potpora za programe i projekte koje su od posebnog interesa za grad Samobor. To su program potpore kapitalnim ulaganjima, potpore zapošljavanju u privatnom sektoru,  program potpore inovatorima, program potpore umjetničkim i tradicijskim obrtima te subvencija za nastupe obrtnika na sajmovima i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu putem Udruženja obrtnika Samobor.

U suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Zagrebačke županije provode se programi jamstva, Regionalni jamstveni instrumenti i Jamstvene sheme Zagrebačke Županije (www.zacorda.hr).

Poduzetnicima su na raspolaganju i poticajne mjere Zagrebačke županije za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva (www.zagrebacka-zupanija.hr)  te poticajne mjere Ministarstva poduzetništva (www.minpo.hr), Ministarstva gospodarstva (www.mingo.hr),  Ministarstva turizma (www.mint.hr) i ostalih domaćih i stranih donatora.

Poduzetnički centar Samobor surađuje na realizaciji projekata i mjera u poticanju malog i srednjeg poduzetništva što uključuje informiranje, edukaciju i pomoć poduzetnicima kod pripreme zahtjeva za dodjelu bespovratnih pomoći.

 

 

Top