Grad Samobor

Događanja

Kalendar događanja

16.12.
ponedjeljak

ALU Zagreb - izložba najuspješnijih studenata 2018./2019. akademske godine

Održavanje:

16.12.2019. / 18:00 17.12.2019. 18.12.2019. 19.12.2019. 20.12.2019. 21.12.2019. 22.12.2019. 24.12.2019. 27.12.2019.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

18:00
17.12.
utorak

ALU Zagreb - izložba najuspješnijih studenata 2018./2019. akademske godine

Održavanje:

16.12.2019. / 18:00 17.12.2019. 18.12.2019. 19.12.2019. 20.12.2019. 21.12.2019. 22.12.2019. 24.12.2019. 27.12.2019.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

18.12.
srijeda

ALU Zagreb - izložba najuspješnijih studenata 2018./2019. akademske godine

Održavanje:

16.12.2019. / 18:00 17.12.2019. 18.12.2019. 19.12.2019. 20.12.2019. 21.12.2019. 22.12.2019. 24.12.2019. 27.12.2019.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

19.12.
četvrtak

ALU Zagreb - izložba najuspješnijih studenata 2018./2019. akademske godine

Održavanje:

16.12.2019. / 18:00 17.12.2019. 18.12.2019. 19.12.2019. 20.12.2019. 21.12.2019. 22.12.2019. 24.12.2019. 27.12.2019.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

20.12.
petak

ALU Zagreb - izložba najuspješnijih studenata 2018./2019. akademske godine

Održavanje:

16.12.2019. / 18:00 17.12.2019. 18.12.2019. 19.12.2019. 20.12.2019. 21.12.2019. 22.12.2019. 24.12.2019. 27.12.2019.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

21.12.
subota

ALU Zagreb - izložba najuspješnijih studenata 2018./2019. akademske godine

Održavanje:

16.12.2019. / 18:00 17.12.2019. 18.12.2019. 19.12.2019. 20.12.2019. 21.12.2019. 22.12.2019. 24.12.2019. 27.12.2019.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

22.12.
nedjelja

ALU Zagreb - izložba najuspješnijih studenata 2018./2019. akademske godine

Održavanje:

16.12.2019. / 18:00 17.12.2019. 18.12.2019. 19.12.2019. 20.12.2019. 21.12.2019. 22.12.2019. 24.12.2019. 27.12.2019.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

24.12.
utorak

ALU Zagreb - izložba najuspješnijih studenata 2018./2019. akademske godine

Održavanje:

16.12.2019. / 18:00 17.12.2019. 18.12.2019. 19.12.2019. 20.12.2019. 21.12.2019. 22.12.2019. 24.12.2019. 27.12.2019.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

27.12.
petak

ALU Zagreb - izložba najuspješnijih studenata 2018./2019. akademske godine

Održavanje:

16.12.2019. / 18:00 17.12.2019. 18.12.2019. 19.12.2019. 20.12.2019. 21.12.2019. 22.12.2019. 24.12.2019. 27.12.2019.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

28.12.
subota

ALU Zagreb - izložba najuspješnijih studenata 2018./2019. akademske godine

Održavanje:

16.12.2019. / 18:00 17.12.2019. 18.12.2019. 19.12.2019. 20.12.2019. 21.12.2019. 22.12.2019. 24.12.2019. 27.12.2019.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker