Grad Samobor Grad Samobor Logo

Izložbe

Darija Nonveiller Šesto

Darija Nonveiller Šesto
31.05.
2019.

DARIJA NONVEILLER ŠESTO

"Makro svijet"

 

Otvorenje izložbe 4. lipnja 2019. u 20 sati

 

Mala dvorana Galerije Prica

Pučko otvoreno učilište Samobor

Trg Matice hrvatske 6

 

Izložba ostaje otvorena do 27. lipnja 2019.

 

Radno vrijeme galerije:

utorak – četvrtak 9 – 14h

petak 13 – 19h

subota, nedjelja 10 – 17h

ponedjeljkom, praznicima i blagdanima zatvoreno

 

 

Darija Šesto, autorica izložbe „Makro svijet“, putem 23 fotografije velikog formata ispituje mogućnosti diskontinuiteta tj. ciljano postizanje različitih vizura koje traže više kutova gledanja. Motivi fotografija su pojave i objekti koji u realnosti ne sadrže efekt spektakularnosti, tj. nešto što ne bi kod prosječnog promatrača moglo pobuditi uobičajenu pažnju, a pogotovo intenciju da budu zabilježeni fotoaparatom. Naime, to su primarne pojave života oko nas koje, prvenstveno, sam fotograf treba prepoznati i interpretirati na svoj način kroz specifičnu vizuru fotografskog tražila. Autorica pri tome koristi dvojaki pristup: dominantne crno-bijele percepcije struktura te difuznu ekspresiju boja koja prožima ekstrapolirane materijalne pojave. Zajednički sukus oba pristupa očituje se u dominaciji uznemirujuće ravnoteže pri čemu oko promatrača istražuje forme i potisnuto značenje. Takav pristup autorica potencira i namjernim uskraćivanjem naziva koji bi olakšali orijentaciju u fotografiji.

 

Sklonost prema naglašavanju strukture i estetskih mogućnosti geometrijskih i stohastičkih formi, kakav nalazimo u izloženom opusu autorice, povezuje ove fotografije s optikom Novog gledanja (Neues Sehen) – avangardnog smjera u fotografiji nastalog u Njemačkoj – koji vidljivu stvarnost apostrofira kao konstrukciju.

 

Predstavnik takvog pristupa, Laszlo Moholy-Nagy (1895. – 1946.), svojim je fotografskim eksperimentima utjecao na razumijevanje moderne umjetnosti. Smatrao je da je medij fotografije put k objektivnom gledanju: slike, nastale u fotoaparatu, čisti su optički prikazi sa svim skraćenjima i iskrivljenjima, bez ometajuće subjektivnosti čovjeka baziranoj na kulturnim konvencijama. Taj novi način promatranja – pri čemu objektiv fotoaparata postaje „drugo oko“ pri percepciji svijeta – temelji se na neočekivanom kadriranju, apostrofiranju kontrasta forme i kontrasta svjetla te visokom ili niskom kutu snimanja. Takvo promišljanje realnosti potencira i Darija Šesto u prikazima fragmenata formi kojima prezentira esencijalnu geometričnost i kontrasnost oblika.

 

Karakteristika dijela autoričinog opusa s fotografijama u boji, apostrofira reduciranje na kolorit i površinu, koje pri tome zajedno tvore cjelinu. U tom smislu su fotografije u znaku sveopćeg purizma, a po sadržaju su prikazi odraza s naglaskom na geometrizaciju pogleda i redukciju prostora.

 

Princip diskontinuiteta koji pronalazimo na ovoj izložbi, bitan je čimbenik odmaka od mimetičnosti fotografije, a korifej takvog pristupa bio je američki fotograf Edward Weston (1886. – 1958.) s kompozicijama mrtve prirode pri čemu se posebno apostrofira njegov ključni rad „Nautilus“.

 

Damir Tiljak

 

 

Darija Nonveiller Šesto živi u Zagrebu gdje je završila škole i Medicinski fakultet, a po zanimanju je liječnica.

Fotografija, u koju se zaljubila uz svoga oca, strasnog fotografa, prati ju kao hobi od najranije dobi od kad je nabavila svoj prvi digitalni fotoaparat. Aktivno se počinje baviti digitalnom fotografijom 2007. godine kada kreće u Croartfotoklub na tečaj. Nakon toga prelazi u Fotoklub Zagreb gdje upisuje školu Fotonaut koju vodi Damir Tiljak kod kojeg je kroz tečajeve i radionice naučila sve što danas zna o fotografiji.

 

Članica je Croart fotokluba i Fotokluba Zagreb.

 

Sudjelovala je na brojnim skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu te bila primljena i nagrađivana na internacionalnim natjecanjima, s najvećim uspjehom u Argentini gdje je primila srebrnu medalju. Nositeljica je A FIAP zvanja.

 

Inspiraciju pronalazi u detaljima prirode, za koju smatra da je najveća umjetnica. Naročito je zaokupljena naizgled 'običnim' motivima, pronalazeći u makrofotografiji neočekivanu ljepotu u apstraktnim detaljima. Fotografijom želi pokazati ljudima kako da aktivno promatraju svijet oko sebe i vide ljepotu koju inače ne primjećuju.

 

Samostalne izložbe

 

2015. „Percepcije“, Fotoklub Zagreb

2016. „Pariz u mom oku“, Zagreb

2016. „Pariz na Zlarinu“, Zlarin

2016. „Pariz u mom oku“, Šibenik

2017. „Mikro makro“, Šibenik

2018. „Pariz“, Fotoklub Split

2019. „Parisie e  Walkways“, Zagreb