T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Potpore

Dodjela potpora

Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima u 2021. godini

Dodjela potpora

Potpore se odobravaju obrtima utvrđenim čl. 4. Pravilnika o dodjeli potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima (Službene vijesti Grada Samobora br. 6/21) sa sjedištem na području grada Samobora za sljedeće troškove:

 1. nabava alata, opreme i strojeva, mjernih/kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa potrebnih za unapređenje poslovnih procesa,
 2. troškovi uvođenja proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge,
 3. edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika u svrhu unapređenja znanja i vještina u obavljanju djelatnosti,
 4. priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta te Izvorno hrvatsko,
 5. troškovi dobivanja Uvjerenja o stjecanju statusa tradicijskog/umjetničkog obrta,
 6. troškovi upravljanja i zaštite intelektualnog vlasništva,
 7. usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda i dr.),
 8. troškovi promotivnih aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži, stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge, dizajn i/ili izrada web stranice i ostalo,
 9. troškovi sudjelovanja na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje, uređenje i/ili osiguranje izložbenog prostora).

Popis dokumentacije: Uz zahtjev za dodjelu potpora potrebno je priložiti:

- presliku rješenja o registraciji obrta/presliku obrtnice,

 • program rada obrta,
 • opis proizvoda s fotografijama,
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju poreznih dugovanja (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za potporu),
 • dokaz o namjenskom utrošku financijskih sredstava (preslika računa i/ili ugovora) za prihvatljive troškove utvrđene člankom 4., stavkom 1. Pravilnika,
 • uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog/umjetničkog obrta (ukoliko je primjenjivo)
 • dokaz o kategoriji: vlasnik obrta – žena, invalid, mladi, početnik; zaposlenih osoba s invaliditetom (ukoliko je primjenjivo),
 • dokaz o edukaciji ili stručnom osposobljavanju zaposlenih (ukoliko je primjenjivo)
 • dokaze o referencama (preporuke, nagrade, članci i sl.),
 • Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednost,
 • presliku kartice/ugovora o vođenju žiro računa podnositelja zahtjeva s IBAN brojem,
 • drugu dokumentaciju kojom potkrepljuje svoj zahtjev.

Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi: Grad Samobor, Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte EU, Trg kralja Tomislava 5, Samobor, uz naznaku – „Prijava na Javni poziv – potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima – 2021.g.“ ili osobno u Urudžbeni zapisnik, soba br. 2 u Gradu Samoboru.

Javni poziv je otvoren od dana objave na službenoj internet stranici Grada Samobora – www.samobor.hr do zaključno s 08. prosincem 2021. godine.

Informacije: Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte EU, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor, soba 316/1, na broju telefona 3327-101.

Objavljeno: 24.11.2021.

Dokumenti za preuzimanje