Grad Samobor

Mjesni odbori i gradske četvrti

U Gradu Samoboru osniva se osam gradskih četvrti, kao posebni oblici mjesne samouprave za područja koja predstavljaju gradsku, gospodarsku i društvenu cjelinu i povezana su zajedničkim interesima građana te imaju prepoznatljive nazive područja za koja se osnivaju.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje ili više međusobno povezanih naselja, s time da u pravilu ima najmanje 150 stanovnika, ali ne više od 2500 stanovnika, ili za naselja s manjim brojem stanovnika, a s većim područjem na kojem djeluju.

Slijedom provedenih lokalnih izbora (21. svibnja 2017.), konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti održat će se tijekom lipnja. 

 MJESNI ODBORI

 GRADSKE ČETVRTI