T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Novosti   /   Gradsko vijeće

Naknade ugostiteljima i nezaposlenima

Održana posljednja sjednica Gradskog vijeća prije izbora

Uz pridržavanje epidemioloških mjera i posljednja je sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora u ovom sazivu održana u srijedu, 24. ožujka, u Centru za mlade Bunker. Iako uz minimalnu raspravu, gradskim je vijećnicima trebalo gotovo 4 sata za svladavanje podužeg dnevnog reda od gotovo 50 točaka.

Na početku sjednice odana je minutom šutnje počast preminulom profesoru glazbe, uglednom Samoborcu Željku Bradiću.

Rebalans proračuna za ovu godinu usvojen je većinom glasova, a pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić pojasnio je da se radi tek o neznatnim izmjenama i dopunama. Planirani proračun od 360 milijuna kuna, povećan je za 5,8 milijuna ili 1,61%. Proračun se mogao uvećati i za 6 do 7 milijuna kuna viška iz prošle godine, a iznad plana ostvaruju se prihodi i ove godine, posebno od poreza na dohodak, budući da nakon posljednje porezne reforme sada Gradu ostaje 74%, a ne kao do sada 60% tih prihoda. Iako će s tog naslova višak do kraja godine biti 15 do 20 milijuna kuna, Radovanić je rekao da će novi rebalans biti prepušten onima koji u sljedećem mandatu osvoje vlast, tako da će novo (ili staro) vodstvo dočekati puna gradska blagajna.

Najveći dio sredstava koji je mijenjan odnosi se na pomoć gospodarstvu i ostalima pogođenim COVID mjerama.

Neplanirani izdatak je i 2 milijuna kuna, koje Grad mora isplatiti po tužbi tvrtke Nakus za Vugrinščak. Na primjedbu Vladimira Skendrovića da se s njima Grad mogao nagoditi, gradonačelnik Krešo Beljak podsjetio je da to nisu mogli, jer svoje troškove Nakus nije dokumentirao računima i to bi bilo krivično djelo, a zašto je sud ipak priznao te troškove bez računa, kaže da njemu nije jasno.

- Ako je sud donio pravomoćnu presudu da mu moramo platiti bez da je predočio račune to govori o hrvatskom pravosuđu, a ne o nama - rekao je Beljak. Ipak, dio tužbe je osporen.

Rebalansom je predviđena i isplata uskrsnice nezaposlenima (nešto više od 700 njih) u iznosu od 500 kuna. Najavljeno je da će se ta sredstva isplaćivati u prostorijama Galerije Prica, od ponedjeljka.

Bez rasprave usvojene su jednoglasno izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća, sukladno zakonskim odredbama, a također i Odluka o naknadama za vijećnike i članove radnih tijela, čiji iznosi su bitno smanjeni.

Jednoglasna je bila i Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Samobora treće nedjelje u svibnju, 16. svibnja, kada su i lokalni izbori.

Dopunjena je Odluka o javnim priznanjima te prihvaćen prijedlog Udruge branitelja 151. samoborske brigade da se 18. rujna, dan kad je mobilizirana brigada, proglasi Danom samoborskih branitelja.

Vijećnici su odlučili da se prihvati prijedlog izrade drugih ciljanih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Samobora, kao i da se sufinanciraju poslovi obnove zemljišnih knjiga za k.o. Domaslovec.

Većinom glasova donesena je nova Odluka o davanju u najam gradskih stanova, nakon provedenog javnog savjetovanja. Odluka nije mijenjana od 2002. godine, a pročelnik Marinko Džepina naglasio je da je cilj izmjena da se na moralniji i pravedniji način ti stanovi daju u najam putem natječaja. Odlukom se imenuje i povjerenstvo koje treba brinuti da se natječaj provede pravedno i transparentno. Uz socijalne kriterije, Odluka predviđa i da se bez natječaja, u izvanrednim situacijama (požar, katastrofa... kada netko preko noći ostane bez kuće ili stana) odlukom gradonačelnika može dati takav stan u najam, a gradonačelnik može odlučiti dati takav stan i zaslužnim pojedincima iz područja sporta, kulture i drugog, samo ako ima slobodnih stanova.

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o komunalnoj naknadi, koja je također prošla javno savjetovanje, kojom se određuju uvjeti kada se može odobriti potpuno ili djelomično oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade. To je čest slučaj kad se duži period provode radovi pa je nekim gospodarskim subjektima otežano ili onemogućeno poslovanje, te u slučaju poplava, potresa ili drugih elementarnih nepogoda.

Jednoglasno je izmijenjena i Odluka o komunalnom doprinosu, koja predviđa manja davanja za gradnju zgrada za stanovanje koje zadovoljavaju kriterije za niskoenergetsku ili pasivnu kuću.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o raskidu koncesijskog ugovora o prijevozu putnika u javnom prometu s tvrtkom Meator u stečaju, odnosno Samoborčekom, na njihov zahtjev. Vladimir Skendrović bio je mišljenja da se to trebalo ranije riješiti te podsjetio da je Meator otišao u stečaj još 2018. godine. Zasmetalo ga je i to što se školska djeca prevoze redovitim linijama u neadekvatnim uvjetima, a što Grad plaća Samoborčeku EU grupi, dok se u drugim gradovima djeca prevoze posebnim školskim autobusima.

Pročelnica Valentina Horvat pojasnila je da i trgovačka društva u stečaju po zakonu mogu poslovati, a razlog raskida je traženje stečajnog upravitelja Meatora, jer stečajni dužnik ne želi biti u zajednici ponuditelja s Autoturistom. Zato Grad mora obnoviti koncesijski postupak po propisanim procedurama.

Za školsku djecu, rekla je Valentina Horvat, jedinica lokalne samouprave ima zakonsku obvezu osigurati poseban linijski prijevoz za učenike od 1. do 4. razreda koji su udaljeniji od 3 km i više od škole, tj. za učenike od 5. do 8. razreda koji su udaljeniji od 5 km i više od škole. Za taj se prijevoz propisuje postupak javne nabave, dok za ostale učenike jedinica lokalne samouprave može osigurati komunalni linijski prijevoz redovitih linija putem koncesije. Samoborček EU grupa obavlja prijevoz na temelju javnog natječaja za poseban linijski prijevoz školske djece. Koncesiju koncesionar plaća Gradu.

Uz redovito izvješće o radu gradonačelnika u drugoj polovici 2020. godine, Krešo Beljak je iskoristio priliku da se posljednji put obrati Gradskom vijeću kao gradonačelnik Samobora, jer, kako je rekao, za tu se funkciju više neće kandidirati.

Zahvalio je na suradnji vijećnicima, koji su to bili u protekla tri njegova mandata, kao i najbližim suradnicima Željku Stancu i Sanji Horvat Iveković te gradskoj upravi. Naglasio je konstruktivnost i kooperativnost u radu proteklih 12 godina te visoku razinu demokracije, kao i bitan doprinos Gradskog vijeća i njegovih predsjednika uspjehu Grada Samobora, koji je danas najuspješniji grad u Hrvatskoj, a prije 12 godina bio je grad slučaj. Podsjetio je da su tada, 2009. godine, zatekli gotovo 70 milijuna kuna proračunskog manjka, a bila je upitna i isplata plaća te podmirenje računa Grada. Svega nekoliko godina poslije Samobor se našao pri vrhu najuspješnijih gradova, a zadnje dvije godine je u samom vrhu.

Gradonačelnik Beljak poželio je da predizborna kampanja prođe na civiliziran način i da se omogući Samoborkama i Samoborcima da ponovno izaberu najbolju vlast, jer Samobor to zaslužuje.

Krešo Beljak je obećao da će i dalje kao zastupnik u Saboru lobirati projekte za Samobor, možda i više, jer će biti oslobođen funkcije gradonačelnika i sve će svoje kapacitete usmjeriti da pomogne Samoboru s državne i županijske razine.

Zahvalio je gradonačelnik Beljak i svim djelatnicima gradske uprave na korektnoj suradnji, kao i medijima.

Na kraju je poželio da Samobor ostane i dalje na poziciji najboljega grada u Hrvatskoj te dodao kako je ponosan što je 12 godina bio na čelu njemu najdražega grada na svijetu.

Kao zakonska obveza, donesena je jednoglasno revizija Procjene rizika od velikih nesreća, Plan mreže dječjih vrtića na području Grada, kao i Izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH i korištenje sredstava koja se time prikupe.

Uglavnom jednoglasno i gotovo bez rasprave, usvojena su izvješća gradskih upravnih odjela o realizaciji djelatnosti iz njihova područja u 2020. godini, od gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada i Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma, preko realizacije programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, školstvu, sportu, kulturi, tehničkoj kulturi i socijalnoj skrbi, do izvješća o odbačenom otpadu i mjerama za njegovo sprečavanje.

Većinom glasova prihvaćeno je i izvješće Komunalca o prikupljanju miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u 2020. godini, a na upit Vladimira Skendrovića o eventualnim novitetima u toj djelatnosti, zamjenik gradonačelnika Željko Stanec podsjetio je da se nastavlja projekt za sortirnicu i kompostanu te je obnovljen zajednički projekt Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko–zagorske županije kako bi se smanjila količina otpada koji se odvozi, a ubuduće je moguća i energetska uporaba tog otpada. Stanec je naglasio da će Samobor i dalje raditi na tome da cijena odvoza otpada za krajnje korisnike ne raste, iako taj posao postaje sve zahtjevniji i skuplji i nema mu kraja.

Jednoglasno je usvojeno i Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Samobora, koje je ukratko obrazložio predsjednik Savjeta Lovro Bruketa, naglasivši da bi oni željeli ubuduće u rad Savjeta uključiti i srednjoškolce i studente.

Iako je Vladimir Skendrović kod rasprave o radu Poduzetničkog centra u 2020. godini posumnjao u interes poduzetnika za prostore u Malom tehnopolisu, jer je otvoren četvrti poziv za njihovo korištenje, razuvjerio ga je direktor PC-a Željko Radovanić, objasnivši da su ovim pozivom popunjeni i posljednji slobodni prostori, što je bilo u planu tek 2023. godine. Izvješće je usvojeno jednoglasno, kao i izvješće Energo Metana d.o.o. za prošlu godinu.

Uz odobravanje i pohvale gradskih vijećnika i zamjenika gradonačelnika Željka Stanca, jednoglasno su prihvaćena izvješća zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora Mladena Žitkovića i predsjednika Vatrogasne zajednice Grada Samobora Željka Koščice o radu vatrogasaca u prošloj, izuzetno teškoj godini. Obojica su također zahvalili Gradu na dobroj suradnji i financijskoj potpori.

Vijećnici su jednoglasno dali suglasnost Komunalcu za zaduživanje od 4,8 milijuna kuna putem financijskog leasinga, na rok od 5 godina, kojim će biti nabavljena oprema za obavljanje komunalne djelatnosti.

Uz suglasnosti na zakonom propisane izmjene i dopune statuta Gradske knjižnice i dječjih vrtića, vijećnici su jednoglasno podržali i predložene organizacijske promjene u samoborskim vrtićima. Novim ustrojstvom DV Izvor proširio bi svoju djelatnost na objekt u Hrastini, koji je bio u sastavu DV Grigor Vitez, a DV Grigor Vitez bi proširio svoj rad u novom objektu u Pavučnjaku, koji će biti otvoren u rujnu.

Nakon provedenog postupka javne nabave, gradski vijećnici su podržali prijedlog da se za izgradnju i opremanje biciklističke staze Samobor – Sveta Nedelja, kao najbolja od 3 pristigle, prihvati ponuda tvrtke Hvar d.o.o. iz Samobora. Vrijednost radova s PDV-om je 2,7 milijuna kuna. Ovaj projekt sufinanciran je bespovratnim sredstvima EU fondova.

Jednoglasno je prihvaćeno i Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe gradskog proračuna za siječanj i veljaču ove godine.

Zahvalivši članovima Gradskog vijeća, gradonačelniku i njegovim zamjenicima te pročelnicima i zaposlenicima gradske uprave i stručnih službi na dobroj suradnji u protekle 4 godine, predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić poželio je uspjeh onima koji će se i na sljedećim izborima kandidirati.

Aktualni sat ovaj je put iskoristio tek vijećnik Stranke rada i solidarnosti Damir Skok za zahvalu svim članovima Gradskog vijeća na suradnji tijekom četiri godine, čelnicima grada, kao i gradskim službama koje su pripremale materijale za sjednice, rekavši kako mu je bila čast biti vijećnikom u samoborskom Gradskom vijeću. Skok je apelirao na sve da u kampanji budu dobri jedni prema drugima i rekao kako vjeruje da će novi saziv Vijeća i dalje uspješno voditi Grad Samobor.

Objavljeno: 26.03.2021.