Grad Samobor

Gradsko vijeće

Održana sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

31.05.
2019.

LED rasvjeta isplatit će se kroz 5 do 6 godina

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora, održanoj 30. svibnja, većinom glasova prihvaćen je Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Samobora za 2018. godinu, kao i većina izvješća o radu i financijskom poslovanju proračunskih korisnika.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o zaduživanju Grada Samobora u iznosu od 10 milijuna kuna, na rok od 5 godina, uz efektivnu kamatnu stopu od 1,40%. Tim će sredstvima stara rasvjeta biti zamijenjena sa 7800 svjetiljki led rasvjete, što bi trebalo biti gotovo do kraja 2020. godine. Planirane uštede su 70 do 75% energije godišnje pa će se investicija isplatiti kroz 5 do 6 godina, rekao je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec.

Željko Radovanić podsjetio je da je Grad Samobor jedan od nisko zaduženih gradova, budući da su njegova zaduženja tek 6 od mogućih 20% godišnjeg proračuna. Ipak, na uzimanje kredita Grad će morati, u skladu sa zakonom, pričekati suglasnost Vlade RH.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Samobora donesena je jednoglasno, a izmjenama se reguliraju uvjeti pod kojima se Grad Samobor može zaduživati ili davati jamstva.

Vijećnici su jednoglasno podržali i daljnji angažman gradonačelnika oko realizacije Projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području gradova Samobora i Svete Nedelje i Općine Stupnik, koji bi većim dijelom trebao biti financiran iz sredstava EU fondova. Ovim se projektom planira implementacija nepokretne širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije (NGA), kako bi se osigurale velike brzine korištenja interneta.

Na prijedlog Tomislava Medveda, koji je podržan od Vijeća MP Gradske četvrti Gornji kraj – Hamor, vijećnici su jednoglasno odlučili da se most nad potokom Gradna u Ulici Vugrinščak imenuje imenom zaslužnog Samoborca, pokojnog Gabrijela Medveda – Gabreka. Ove godine poznata obiteljska Krčma Gabreku 1929 slavi 90 godina postojanja pa je to i prigoda da se oda počast legendarnom Gabreku, promotoru Samobora i njegove gastronomije te dugogodišnjem volonteru NK Samobora, koji je velikim dijelom zaslužan za revitalizaciju Vugrinščaka i obnovu crkve sv. Mihalja.

Jednoglasno su donesene i dvije odluke o korištenju sredstava od poljoprivrednog zemljišta Grada i Republike Hrvatske, kojima se ta sredstva usmjeravaju na privođenje tog zemljišta funkciji i njegovo uređenje. Vijećnici su jednoglasno usvojili i Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada Samobora u ovoj godini, s time da se izraz (prema odredbama novog zakona koji je stupio na snagu 30. svibnja ove godine) boravišna zamjenjuje izrazom turistička pristojba.
Obrazloženja uz izvješća o radu i financijskom poslovanju gradskih javnih poduzeća i proračunskih korisnika podnijeli su njihovi direktori i ravnatelji.

Najviše pažnje privuklo je izvješće trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Direktor Ivica Karoglan odgovarao je na pitanja vijećnika. Lovro Mihalić (HDZ) donio je fotografije nelegalno odloženog otpada na javnim zelenim površinama te ustvrdio da se s Trebeža stalno i dalje širi neugodan vonj. Karoglan je odgovorio da će taj otpad Komunalac (kao i do sada) očistiti u suradnji s komunalnim redarima te dodao da na Trebežu nema opasnog otpada, što je nedavno ustvrdila i inspekcija, rekavši da je Trebež primjer dobre prakse u cijeloj Hrvatskoj. Na upit Irene Franceković o balama prešane plastike na Sajmištu te o ugostiteljima koji tamo bacaju ulje i masti u javni odvod, Karoglan je rekao da se čekaju subvencije Ministarstva zaštite okoliša za odvojeno prikupljanje otpada, jer je zbrinjavanje plastike jako skupo, a za ugostitelje će pojačati nadzor, budući da bi oni morali taj otpad zbrinjavati u posebne posude.
Ivica Karoglan se složio s tvrdnjom Vladimira Skendrovića da bi najpoštenije bilo naplaćivati odvoz otpada po težini, odnosno stvarno napravljenom otpadu, no za to treba vremena, jer se treba obnoviti mehanizacija. Karoglan procjenjuje da bi prelazak na proces vaganja otpada mogao biti završen do 2025. godine. Izvješće je usvojeno većinom glasova, kao i Izvješće trgovačkog društva odvodnja Samobor d.o.o.

Većinom glasova usvojeno je i Izvješće Poduzetničkog centra Samobor, za kojega Vladimir Skendrović smatra da bi trebao imati više zaposlenih od sadašnjeg jednog, kako bi ispunjavao svoju funkciju, a Matilda Purić (BM 365) predložila je da Poduzetnički centar prepusti organizaciju raznih sajmova Turističkoj zajednici.

Nakon izvješća o poslovanju trgovačkog društva Energo Metan d.o.o., direktor Antun Oklopčić odgovorio je Vladimiru Skendroviću da nema starih, višegodišnjih potraživanja za plaćanje plina, a sva su potraživanja osigurana instrumentima plaćanja i naplaćuju se zatezne kamate. Na primjedbu Irene Franceković o izdvajanju dobiti u gradski proračun i mogućnosti da to (zajedno s davanjem Monteru) oslabi tvrtku, Oklopčić je odgovorio da uprava brine da se to ne dogodi. Željko Stanec, koji je predsjednik Skupštine Energo Metana, pohvalio je rad uprave, pogotovo direktora. I ovo je izvješće usvojeno većinom glasova.

Izvješće Pučkog otvorenog učilišta Samobor usvojeno je s jednim glasom protiv, budući da je Vladimir Skendrović zamjerio ravnateljici Jeleni Vojvodi što lani, nekoliko dana prije otvaranja obnovljenog kina, nije pustila vijećnike da ga razgledaju kod obilaska komunalnih objekata.

Izvješća Zajednice tehničke kulture, Ustanove za upravljanje sportskim objektima, Javne vatrogasne postrojbe i Gradske knjižnice usvojena su jednoglasno, kao i davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta knjižnice, usklađen novim zakonom.

Izvješće Vatrogasne zajednice Grada Samobora usvojeno je većinom glasova, iako je predsjednik VZ Željko Koščica ponovno odgovorio Vladimiru Skendroviću na prošlogodišnji upit o nabavi vatrogasnog vozila za DVD Rude.
Iako praktički bez primjedbi, i Izvješće Samoborskog športskog saveza usvojeno je većinom glasova, kao i izvješća dječjih vrtića Izvor i Grigor Vitez, a upiti o nekim incidentima u postupanju s djecom dobit će odgovore kad bude završen postupak kontrole, radi zaštite tajnosti podataka.

Jednoglasno su vijećnici prihvatili Izvješće o korištenju proračunske zalihe za ožujak i travanj (koja nije bila korištena), jer je nova zakonska obveza da se takvo izvješće podnosi za svaki mjesec.

Prije početka sjednice, s dnevnog reda skinuto je Izvješće o radu i financijsko izvješće Samoborskog muzeja za proteklu godinu. Gradonačelnik Krešo Beljak pojasnio je da su u Grad s raznih adresa stigle mnoge informacije pa zato prvo treba internom revizijom i nadležnim institucijama utvrditi što se dogodilo, jer nema smisla raspravljati na temelju anonimnih prijava "rekla – kazala". Beljak je najavio da će se utvrditi što je u svemu tome točno, pa će se u skladu s tim pokrenuti i odgovarajući postupci, a tada će i izvješće doći na dnevni red.

Aktualni sat

Luka Tomovski (SDP) upitao je u kojoj su fazi radovi na uređenju bazena na Vugrinščaku i kad će biti otvorena sezona kupanja. Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec odgovorio je da su radovi pri završetku te da će kupanje na Vugrinščaku početi 15. lipnja i trajati do rujna i početka nove školske godine. Pločice na bazenu su izmijenjene, radovi će se nastaviti sljedeće godine obnovom objekta, a potom će uslijediti i hortikulturno uređenje.
Irena Franceković (MOST) zatražila je da joj se pismeno obrazloži što se događa s prijevozom u Samoboru, obzirom na brojne pritužbe građana na kašnjenje autobusa, izostavljanje linija, kao i previsoke cijene. Pisani odgovor zatražila je i za plan i datum sanacije brojnih rupa na samoborskim prometnicama. 
Irenu Kapor (SDP), zanimalo je kada će biti završen nogostup u Gundulićevoj ulici. Željko Stanec odgovorio je da će ove godine napraviti pripremu, a da će nogostup biti asfaltiran sljedeće godine.
Ivan Horvat (HSS) zahvalio je svima koji su pomogli na izgradnji zečjeg nasipa u Grdanjcima te je zamolio gradske službe da urgiraju kod Zagrebačkog holdinga da se ubrza izgradnja retencije na Koretićima, jer to je jedini način da se spriječi poplavljivanje Grdanjaca.
Matilda Labaš Purić (BM 365) pitala je što je sa sanacijom granitnih kocki u Klešćićevoj ulici i na Trgu kralja Tomislava i što se može napraviti za veću prometnu sigurnost raskrižja Domaslovečke i Željezničke ulice u Domaslovcu. Predložila je da se u Velikoj Rakovici kod igrališta te kod Bistroa Mahović postav uspornici prometa.

Željko Stanec najavio je za sljedeću godinu rekonstrukciju Klešćićeve ulice, uz odgovarajuće preslagivanje granitnih kocki, bez korištenja morta. I ploha Trga će također biti uređena odgovarajućim kockama. Uspornici će biti postavljeni na Domaslovečkoj ulici, a u Velikoj Rakovici prvo treba napraviti nogostup, da bi se onda mogao postaviti uspornik prometa.