T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Radna tijela

Ostala radna tijela su radna tijela osnovana zakonom ili podzakonskim propisima te ugovorima.

Savjet za razvoj Grada Samobora 

Savjet za razvoj Grada Samobora je stalno stručno radno tijelo gradonačelnika. Zadatak je Savjeta da prati stanje razvoja i funkcioniranja djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Samobora i utvrđuje usklađenost njihovog razvoja s planskim dokumentima i programima Grada Samobora te o tome daje svoje mišljenje gradonačelniku.

Savjet ima predsjednika i osam članova. Članovi Savjeta sudjeluju u radu Kolegija upravnih tijela, sudjeluju u raspravi o svim pitanjima iz djelokruga Kolegija te iznose gradonačelniku svoja mišljenje i prijedloge.

U Savjeta za razvoj Grada Samobora imenovani su:

 • Romina Galović
 • Tomo Jandrečić
 • Željko Koščica
 • Vinko Kovačić
 • Branko Kožarec
 • Adolf Paar
 • Krešo Sokolović
 • Tomislav Šapić
 • Branimir Šiljak

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova je radno – savjetodavno tijelo jedinice lokalne odnosno područne samouprave, a kojoj je cilj promicanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj razni te provedba Zakona i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova. Zadatak Povjerenstva je provođenje rodno osviještene politike, osnaživanje mehanizama za provedbu ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i unaprjeđenje njihovog koordiniranog djelovanja uz promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca na području Grada Samobora.

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenovani su:

 • Romina Galović, predsjednica
 • Suzana Štiglić, članica
 • Irena Mataušić, članica
 • Vedran Klačić, član
 • Renata Glojnarić, članica

Kulturno vijeće

Kulturno vijeće utvrđuje prijedlog programa javnih potreba u kulturi, utvrđuje prijedlog kriterija za prosudbu ponuđenih programa, predlaže okvirne iznose proračunskih sredstava za javne potrebe u kulturi po djelatnostima, utvrđuje prijedlog raspodjele proračunskih sredstava po korisnicima za stalne programe i redovne djelatnosti te donosi preporuke, prijedloge i mišljenja o svim bitnim pitanjima iz područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva na području Grada Samobora.

Za članove Vijeća imenuju se djelatnici i umjetnici iz područja umjetnosti i kulture koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

U Kulturno vijeće imenovani su:

 • Bojan Pogrmilović, predsjednik
 • Draženka Robotić, zamjenica predsjednika
 • Davorka Kuhar, članica
 • Iris Otmačić, članica
 • Nikolina Šimunović, članica

Savjet za zaštitu potrošača

Savjet za zaštitu potrošača stručno je radno tijelo gradonačelnika Grada Samobora koje daje mišljenje u postupku utvrđivanja i donošenja akata o cijenama javnih usluga za čiju se primjenu traži mišljenje Grada Samobora.

Savjet ima predsjednika i šest članova od kojih gradonačelnik imenuje predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, dok po jednog člana imenuju udruge: Udruga za zaštitu potrošača grada Samobora i Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske “Potrošač”.

U Savjet za zaštitu potrošača Grada Samobora imenovani su:

 • Sanja Horvat Iveković – predsjednica
 • Željko Stanec - zamjenik predsjednice
 • Marinko Džepina - član
 • Katica Tandarić - članica
 • Diana Koller - članica
 • Miran Šoić, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača grada Samobora – član
 • Predstavnik Društva za zaštitu potrošača Hrvatske “Potrošač”- član

Savjet mladih Grada Samobora

Savjet mladih Grada Samobora je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Samobora. Osnovan je Odlukom Gradskog vijeća, a djeluje od 16. listopada 2007. godine, kada je održana i 1. sjednica Savjeta. Djelokrug Savjeta mladih određen je člankom 10. Zakona o savjetima mladih te člankom 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Samobora. Savjet mladih raspravlja o pitanjima od interesa za mlade iz djelokruga Gradskog vijeća, predlaže donošenje odluka i mjera, daje mišljenja, skrbi o informiranju mladih…

Savjet mladih čini devet članova u dobi od 19 do 29 godina s prebivalištem u Samoboru.

U Savjet mladih Grada Samobora imenovani su:

 • Lovro Broketa – predsjednik
 • Marko Jović – zamjenik predsjednika

Članovi:

 • Emanuel Baltić
 • Ana Biondić
 • Matijas Bišćan
 • Lovro Broketa
 • Daniel Cvetković
 • Marko Jović
 • Jan Matović
 • Laura Štrlek
 • Marko Vucković

Zamjenici članova:

 • Vesna Stanić
 • Jelena Matešić
 • Filip Mehmetović
 • Borna Gluckselig
 • Antonio Bišćan
 • Tin Živković
 • Ivo Gašić
 • Stjepan Gluščić
 • Nina Matea Lisek

 

Vijeće za prevenciju Grada Samobora

Djelokrug i rad Vijeća uređen je Poslovnikom i Programom rada koji se donosi za svaku kalendarsku godinu. Vijeće za prevenciju bavi se problematikom javnog reda i sigurnosti te kvalitetom života građana. 

U Vijeće za prevenciju Grada Samobora imenovani su:

 • Sanja Horvat Iveković – predsjednica
 • Juro Horvat – zamjenik predsjednice
 • Nataša Koražija – članica
 • Jelena Vojvoda  – članica 
 • Željko Stopić – član
 • Katarina Špehar Fiškuš – članica
 • Milena Kolarec – članica
 • Anita Šimić – članica
 • Anica Francetić Kufrin – članica
 • Dominik Baltić – član
 • Vid Tušinec – član