Grad Samobor

Građani

Promjena poslovne banke i transakcijskog računa

Promjena poslovne banke i transakcijskog računa
15.05.
2018.

Novi transakcijski račun Grada

Grad Samobor od 1. lipnja počinje poslovati preko novog transakcijskog računa otvorenog u Erste&Steiermärkische Bank d.d., a koji glasi: IBAN: HR2524020061838000004

Sva plaćanja (komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, zakup, otkup stanova, boravak djeteta u gradskim vrtićima, školska prehrana, boravak i drugo) koja ste do sada vršili na broj računa u Addiko Bank d.d. (HR1625000091838000004), potrebno je od 1. lipnja vršiti na novi broj računa HR2524020061838000004.

Napomena:

  • Evidentirajte promjenu ukoliko koristite Internet bankarstvo i predloške za plaćanje!
  • Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!