Grad Samobor

Projekti

Samobor ima Gradski program za mlade

Samobor ima Gradski program za mlade
30.05.
2019.

"Kad se mlade ruke slože", Samobor se u mjesto iz snova za mlade pretvoriti može!

Gradski program djelovanja za mlade Grada Samobora za razdoblje od 2019. do 2023. godine od sada je dostupan u tiskanoj i online verziji

Nakon 14 mjeseci aktivnosti, 3 provedena događanja, istraživanja potreba mladih i javnog savjetovanja, s ponosom vam predstavljamo najvažniji dokument za mlade u našoj lokalnoj zajednici – Gradski program djelovanja za mlade Grada Samobora. 

U njegovu je izradu bilo uključeno preko 300 mladih, 10 donositelja odluka i 20 stručnjaka za pojedina tematska područja. Projekt je financiran u okviru Erasmus+ programa Europske unije, a partneri u provedbi su Udruga Pozitiva Samobor, Grad Samobor i Pučko otvoreno učilište Samobor.

Donošenje Gradskog programa tek je prvi korak u unaprjeđenju položaja mladih u Samoboru – naša je najveća uloga u poticanju njegove provedbe te uključivanju što većeg broja mladih u organizaciju i implementaciju sadržaja od njihova interesa.

Prelistajte brošuru i upoznajte se s ciljevima i mjerama Gradskog programa; osim toga, pozivamo vas da se i sami uključite u provedbu aktivnosti koje su mladi istaknuli kao važne. Ukoliko ste zainteresirani za provedbu aktivnosti ili neke od njih već uspješno provodite, javite se na info@pozitivasamobor.hr.

Gradski program za mlade u online verziji preuzmite ovdje. 

Gradski program za mlade u tiskanoj verziji: moguće preuzeti u uredu Udruge Pozitive Samobor, Šmidhenova 34 uz prethodnu najavu na mail info@pozitivasamobor.hr