Grad Samobor

Gradsko vijeće

Sazvana 7. sjednica Gradskog vijeća

Sazvana 7. sjednica Gradskog vijeća
18.01.
2018.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora održat će se u četvrtak, 25. siječnja u 15:00 sati

Na temelju članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/16. - pročišćeni tekst), predsjednik Miran Šoić sazvao je 7. sjednicu koja će se održati u četvrtak, 25. siječnja s početkom u 15:00 sati u Gradskoj vijećnici grada Samobora.

Materijali za sjednicu dostupni su klikom na E - vijećnicu.