Grad Samobor

Upravni odjel za gospodarstvo

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove koji se odnose na gospodarstvo i poduzetništvo (obrti i trgovačka društva), rad, turizam i ugostiteljstvo, trgovinu, zaštitu potrošača, rudarstvo, poljoprivredu i šumarstvo, autotaksi prijevoz, zdravstvenu zaštitu bilja i veterinarstvo te prati stanje u gospodarstvu na području Grada Samobora.

Obavlja poslove civilne zaštite i vatrogastva, stručne i administrativno - tehničke poslove za Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja, Odbor za poljoprivredu i šumarstvo, Odbor za turizam i ugostiteljstvo, Gospodarski savjet te ostale poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Upravni odjel za gospodarstvo priprema i predlaže razvojne projekte za sufinanciranje iz fondova EU i ostalih međunarodnih ili nacionalnih fondova te u tu svrhu surađuje i koordinira s drugim tijelima i institucijama na području Grada Samobora, Zagrebačke županije i Republike Hrvatske u cilju prijave i provođenja predloženih razvojnih projekata i vodi evidenciju o međunarodnim i EU projektima na području Grada Samobora.

Upravni odjel poduzima aktivnosti na jačanju i poticanju gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti i privlačenju inozemnih i domaćih ulagača, promicanju gospodarskog napretka te poboljšanju uvjeta privređivanja otvaranjem gospodarskih zona i aktivnom promidžbom. U realizaciji navedenih aktivnosti, Upravni odjel organizira i provodi savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem, organizira stručne seminare i poduke poduzetnika te prikuplja i daje informacije o razvoju gospodarstva na području Grada Samobora. Upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz područja energetike te surađuje s nadležnim tijelima te nadzire i usklađuje rad trgovačkih društava kojima je povjereno obavljanje djelatnosti iz djelokruga odjela.

Osnovne informacije o OPG –ima, obrtima i trgovačkim društvima

 Obrasci za građane

Zakoni i ostali propisi

Akti Grada Samobora

mr.sc. Krunoslav Znika
v.d. pročelnika
tel: +385 1 3327 100
fax: +385 1 3363 166
e-mail: krunoslav.znika@samobor.hr