Grad Samobor

Europa Cinemas

Kino Samobor je član najznačajnije europske udruge kina, Europa Cinemas!

Osnovana 1992. uz financijsku potporu Programa MEDIA i Francuskog centra za kinematografiju - CNC, Europa Cinemas prva je mreža kina koja radi na promidžbi europskog filma. Njezin je cilj osigurati operativnu i financijsku potporu kinima koja se obvezuju prikazivati značajan broj europskih filmova, pokretati skupove i inicijative, kao i promotivne aktivnosti usmjerene na mladu publiku.