Grad Samobor Grad Samobor Logo

Najava

Blagdansko radno vrijeme

Blagdansko radno vrijeme
19.12.
2019.

Badnjak - Nova godina

Badnjak - 8:00 - 12:00

Stara godina - 8:00 - 12:00

Na Božić, Svetog Stjepana i Novu godinu knjižnica neće raditi.