Grad Samobor

Najava

Fašničko radno vrijeme

Fašničko radno vrijeme
06.02.
2018.

Petak, 9.2.2018. / Utorak, 13.2.2018.

Zbog sudjelovanja na SAMOBORSKOM FAŠNIKU u petak, 9.2.2018. i u utorak, 13.2.2018. knjižnica će raditi od 8 do 18 sati!

Vidimo se na Trgu!