Grad Samobor

Zeleni otoci

Na području grada Samobora postavljeno je 56 zelenih otoka spremnika za odvojeno prikupljanje staklene, metalne, papirne i plastične ambalaže te tekstila.

 

LOKACIJE ZELENIH OTOKA