Grad Samobor

Novosti

Radovi na samoborskim prometnicama i infrastrukturi

19.07.
2019.


I ovog ljeta izvode se radovi na samoborskim prometnicama

U sklopu redovnog održavanja td Komunalac d.o.o. sanirao je makadamsku cestu na području Gabrovice – Šimraka te izveo završne pripremne radove pred asfaltiranje dijela ceste na području mjesnog odbora Noršić Selo, točnije Bašić Brega.

U Hrastinskoj ulici izvodi se rekonstrukcija pješačke staze radi veće sigurnosti svih sudionika u prometu, a u ulici Ivana Zajca u tijeku je asfaltiranje pješačke staze te priprema za asfaltiranje parkirališta kod dječjeg vrtića Izvor. Sve radove izvodi td Komunalac d.o.o.
Radovi u ulici Petra Krešimira idu prema planu, a trenutno td Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. radi na izmjeni cjevovoda postojeće vodovodne mreže, a Davor inženjering d.o.o. radi na postavi rubnjaka.

Svakako treba spomenuti i trenutno najveće gradilište, Mali Tehnopolis Samobor na području bivše vojarne. Na objektu broj 26 ovog su tjedna završeni radovi na fasadnoj oblozi. Slijede radovi na uređenju fasadne obloge objekta 31, kao i izvođenje radova na instalacijama te podovima oba objekta.