Grad Samobor

Upravljanje stambenim zgradama

Upravljanje stambenim zgradama
ponedjeljak - petak 7:00 - 15:00

U službi upravljanja stambenim zgradama obavljaju se poslovi upravljanja i održavanja stambenih zgrada u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbom o održavanju zgrada, Međuvlasničkim ugovorom i Ugovorom o upravljanju sklopljenim za svaku pojedinu stambenu zgradu.