Grad Samobor

Vodočuvar, Hrvatske vode

Vodočuvar obavlja neposredni nadzor nad stanjem voda i vodnih građevina, protupravnog korištenja javnog vodnog dobra i protupravnog otuđenja šljunka, pijeska i drugog materijala (gline, zemlje, kamena i dr.) radi sprječavanja, utvrđivanja i uklanjanja onečišćenja voda, oštećenja vodnih građevina i nanošenja štete javnoj imovini i utvrđivati identitet osoba u obavljanju nadzora.