Grad Samobor

Projekti i udruge

Predložite članove Kulturnog vijeća!

Predložite članove Kulturnog vijeća!
12.10.
2017.

Poziv za predlaganje članova kulturnog vijeća Grada Samobora

Pozivaju se ustanove i udruge iz područja kulture da podnesu prijedloge osoba za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Samobora. 

Na razdoblje od četiri godine bira se pet osoba za sljedeće djelatnosti:
- djelatnost ustanova u kulturi i umjetnosti na području Grada Samobora, 
- kulturno – umjetničke priredbe i manifestacije,
- glazba i glazbeno – scenska umjetnost,
- dramska umjetnost,
- knjige, knjižica i nakladništvo,
- muzejsko – galerijska djelatnost,
- likovna djelatnost,
- nova medijska djelatnost,
- međunarodna kulturna suradnja i europske integracije, 
- obnova, sanacija, zaštita i očuvanje pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara i kulturne baštine Grada Samobora
 
Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojih je Vijeće osnovano.
 
Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu: Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor (s naznakom: Prijedlog članova Kulturnog vijeća).