Grad Samobor

Dadilja

Dadilja


 Uvjeti upisa:

Sukladno članku 8., stavak 1. Zakona o dadiljama (»Narodne novine«, broj 37/2013.), uvjet upisa je najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje

 Sadržaj programa-nastavne cjeline

  1. ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ
  2. ORGANIZACIJA RADA
  3. KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
  4. OSNOVNA PSIHOSOCIJALNA OBILJEŽJA DJETETA
  5. OSNOVE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE PEDAGOGIJE
  6. NJEGA I ZDRAVLJE DJETETA
  7. AKTIVNOSTI DJETETA
  8. PRAKTIČNA NASTAVA

Trajanje programa 400 sati

Dokumenti za upis: rodni list, osobna iskaznica, domovnica, svjedodžba o završenom školovanju i liječnička potvrda

Edukacija:Dadilje
Cijena za gotovinu: 3.000,00 kn
Cijena na rate: 3.300,00 kn

UPITI I PREDBILJEŽBE