T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Dadilja

U Hrvatskoj je zanimanje dadilje regulirano Zakonom o dadiljama u sklopu kojeg je definiran i program obrazovanja odraslih kao uvjet za otvaranje obrta za čuvanje djece.

Dadilja

Problem nedovoljnog broja ustanova za čuvanje djece predškolske dobi Republika Hrvatska je regulirala tako da je dopustila otvaranje obrta za čuvanje djece. Kontrolu kvalitete pružanja usluga čuvanja djece između ostalog provodi i kroz edukaciju osoba koje će raditi s djecom u tim obrtima. Program osposobljavanja za dadilje nastao je kao dio tog zakonskog okvira. Program je namijenjen odraslim osobama koje žele pokrenuti svoj posao kroz otvaranje obrta za čuvanje djece.

Program je certificiran prema tekstu zakona i jedinstven je u cijeloj Hrvatskoj. Nakom uspješno položenog završnog ispita polaznik/ca dobiva uvjerenje o stručnoj osposobljenosti - javnu ispravu koju prilaže ostalim dokumentima kod otvaranja obrta.

Osobe koje završe ovaj program mogu također raditi u drugim obrtima kao dadilje ili drugim ustanovama u kojima im se priznaje ova javna isprava.


 Uvjeti upisa:

Sukladno članku 8., stavak 1. Zakona o dadiljama (»Narodne novine«, broj 37/2013.), uvjet upisa je najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje (medicina rada)

 Sadržaj programa-nastavne cjeline

  1. ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ
  2. ORGANIZACIJA RADA
  3. KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
  4. OSNOVNA PSIHOSOCIJALNA OBILJEŽJA DJETETA
  5. OSNOVE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE PEDAGOGIJE
  6. NJEGA I ZDRAVLJE DJETETA
  7. AKTIVNOSTI DJETETA
  8. PRAKTIČNA NASTAVA

Trajanje programa 400 sati

Dokumenti za upis: rodni list, osobna iskaznica, svjedodžba o završenom školovanju i potvrda medicine rada

Edukacija:Dadilje
Cijena za gotovinu: 3.000,00 kn
Cijena na rate: 3.300,00 kn

UPITI I PREDBILJEŽBE