Grad Samobor Grad Samobor Logo

Kozar/ica

Kozar/ica


Opis

Kozje je mlijeko izuzetno cijenjeno, spada u delikatesne proizvode i zdravije je od kravljeg. Nadalje, koza je životinja koja ne poznaje karcinom. I mnoge su studije posvećene upravo ovom fenomenu O kozjem siru vjerojatno ne treba ni govoriti. I jedno I drugo vrlo je traženi proizvod na EU tržištu.Sve to može biti razlog za odluku o pokretanju ove proizvodnje. Kao I kod pčelara za one koji se kane time baviti, vrlo je važno stjecanje znanja. Tako je 2003. godine pokrenut program osposobljavanja za kozara.

Cilj programa

Osposobiti plaznika za samostalno pokretanje i vođenje proizvodnje kozjeg mesa, mlijeka i sira.

Sadržaj programa-nastavne cjeline

  1. Gospodarske sposobnosti koza
  2. Uzgoj i njega koza
  3. Smještaj i hranidba koza
  4. Bolesti i zaštita zdravlja koza
  5. Proizvodnja i prerada kozjeg mlijeka
  6. Praktična nastava

Trajanje programa

Program traje 120 sati.

Edukacija: Kozar/ica
Cijena za gotovinu:2.000,00 kn
Cijena na rate:2.200,00 kn

UPITI I PREDBILJEŽBE