T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

MLJEKAR - SIRAR

Proizvodnja mlijeka i sira prema novoj regulativi pružaju mogućnost širenja na nova, europska tržišta i samim time i velike mogućnosti razvoja.

Mljekarski pogon

OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE MLJEKARA - SIRARA

 

Opis

Program je namijenjen polaznicima koji žele steći specifična znanja radi unapređenja svoje tradicionalne proizvodnje mlijeka i sira jer su zbog zakonske regulative pod posebnom lupom. Zakon o hrani, odnosno HACCP zajedno s otvaranjem velikog europskog tržišta našim proizvođačima donose izazove s kojima se treba nositi, a koji uključuju savladavanje novih znanja i vještina.

Po uspješno položenom završnom ispitu polaznik dobiva javnu ispravu:  uvjerenje o stručnoj osposobljernosti koje se upisuje u e-knjižicu

Ujeti za upis programa

U program osposobljavanja za poslove mljekara - sirara može se upisati osoba s:

 • najmanje završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara - sirara.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • Razlikovati postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda
 • Provoditi odgovarajuće postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda na siguran način
 • Koristiti alate, strojeve i sredstva za poslove mljekara - sirara na ispravan i siguran način
 • Održavati higijenu pribora i prostora za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda
 • Prepoznati i suzbijati mane mlijeka i sira
 • Planirati troškove i plasman mliječnih proizvoda na tržište
 • Primijeniti pravila zaštite na radu.

Sadržaj programa

 1. Osnove mljekarstva - sirarstva
 2. Poslovi u mljekarstvu - sirarstvu
 3. Zaštita na radu
 4. Praktična nastava

Trajanje programa

130 sati