Grad Samobor Grad Samobor Logo

Operater/ica pozivnog centra

Operater/ica pozivnog centra

 Sadržaj programa-nastavne cjeline

komunikacijske vještine i komunikacijske vještine u telefonskoj komunikaciji
prodajne vještine u telefonskoj komunikaciji
pregovaračke vještine u telefonskoj komunikaciji
rješavanje žalbi
reklamacija i konfliktnih situacija u telefonskoj komunikaciji
osnove rada računala i MS Windows
MS Word – pisanje i obrada teksta
Internet i rad na mreži
upravljanje odnosima s kupcima (CRM)
polaznicima osigurana praksa

Uvjet upisa

srednja škola

 

Trajanje programa

175 sati

Edukacija: Operater/ica pozivnog centra

Cijena za gotovinu: 3.500,00 kn

Cijena na rate: 3.850,00 kn

UPITI I PREDBILJEŽBE