Grad Samobor Grad Samobor Logo

Pčelar

Pčelar

Opis

Poljoprivreda je široka lepeza različitih proizvodnji koje obično traže veće količine obradive zemlje, te mehanizaciju. Možda je upravo to razlog zašto se ovih dana sve više ljudi odlučuje za pčelarstvo kao perspektivnu i ekološku proizvodnju sa stabilnom izvoznom perspektivom. Nakon zamiranja pčelarske proizvodnje posljednjih godina interes za ovu proizvodnju raste iz dana u dan. Malo zemlje te malo novaca potrebnih da se pribave pčele i košnice zvuči svima kao lako dostižan cilj.

Ipak, lakoća kojom je moguće započeti pčelariti ne rješava problem s kojim se pčelar amater susreće kad se jednom nađe sam sa svojim pčelama u pčelinjaku. Problemi koji prate pčelinju zajednicu, dvojbe o zdravlju, izbor matice, rojenje i slično traže od pčelara više od posvećenosti, traže znanje. Razlog je to zašto smo još 2003. Godine pokrenuli program osposobljavanja za pčelara.

Sadržaj programa-nastavne cjeline

  1. Tehnologija i mehanizacija u pčelarenju
  2. Biologija pčela, uzgoj matica i selekcija
  3. Bolesti pčela
  4. Pčelinja paša i medonosno bilje
  5. Pčelinji proizvodi i apiterapija

 

Edukacija: Pčelar

Cijena za gotovinu: 2.000,00 kn
Cijena na rate: 2.200,00 kn

Program traje 120 sati

UPITI I PREDBILJEŽBE