Grad Samobor Grad Samobor Logo

Računalni operater

Računalni operater

Osposobiti ćeš se za samostalno obavljanje poslova na računalu kao što su rad s mapama i datotekama, unos podataka i obrada teksta, izrada tablica, grafikona, tabličnih kalkulacija te korištenje Interneta i elektroničke pošte.

 

Sadržaj programa obrazovanja

Uvjerenje – Uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument kojim se zvanje upisuje u radnu knjižicu,

Vrsta obrazovanja – Osposobljavanje

Cijena za gotovinsko plaćanje:
2300 kn

Cijena za bezgotovinsko plaćanje:
2550 kn

Cijena rate za plaćanje gotovinskim ratama (općim uplatnicama) u 7 mjesečnih obroka (ne uključuje upisninu u iznosu od 900 kn):
239 kn

UPITI I PREDBILJEŽBE