Grad Samobor Grad Samobor Logo

Suradnik/ica u prodaji

Suradnik/ica u prodaji

Sadržaj programa-nastavne cjeline

  1. planiranje prodajne strategije i formiranje cijena
  2. komunikacijske i prezentacijske vještine
  3. osnove prodaje i prodajne tehnike
  4. upravljanje odnosima s kupcima (CRM)
  5. osnove upravljanja
  6. upravljanje vremenom

Trajanje programa 

160 sati   

Uvjet upisa

srednja škola

Edukacija: Suradnik/ica u prodaji
Cijena za gotovinu: 3.500,00 kn
Cijena na rate: 3.850,00 kn

UPITI I PREDBILJEŽBE