T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

TRŽNIK/INJA U POLJODJELSTVU

Posebno pisani program za voditelje/upravitelje poljoprivrednih zadruga na zahtjev zadruge branitelja Poljoprivredno voćarsko-stočarske zadruge Samobor, autor profesor s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ante Kolega kreirao je ovaj program osposobljavanja. Program daje specifična znanja i vještine polaznicima kako bi uspješno vodili zadrugu koja se bavi proizvodnjom i prodajom poljoprivrednih proizvoda barem na početku.

TRŽNIK/INJA U POLJODJELSTVU

TRŽNIK/TRŽNIKINJA U POLJODJELSTVU

Poslovi vođenja, marketinga i sustava kvaletete proizvodnje u zadrugama su ozbiljan zadatak jer i sam cilj zadruge koja okuplja OPG-ovce ili pojedinačne poljoprivredne proizvođače jest da proda njihove proizvode na širem tržištu. Dapače, od tog oblika prodaje očekuje se da bude konstantan i doprinese opstanku malih proizvođača na velikom tržištu. Svi smo svjedoci da se kod nas mali proizvođači teško okupljaju u zadruge poput sličnih proizvođača u susjednim državama Austriji ili Italiji čije zadruge uspješno prodaju njihove proizvode u velikim trgovačkim lancima. No svi mi znamo da je za ulazak u veliki trgovački lanac potrebno imati velika 3K: konstantnu proizvodnju, konstantnu kvalitetu i konstantnu količinu. Da bi se to postiglo potrebno je da zadruga zajednički proizvodi jednu robnu marku u dostatnim količinama, iste kvalitete da bude prisutna u svim trgovačkim lancima u cijeloj EU. Sve to traži stručnjake koji će voditi zadrugu koja bi trebala imati i višestotina članova da bi se ostvario taj cilj.

Dakako da je jednostavnije uzeti diplomiranog agronoma odgovarajućeg smjera za ovaj zadatak, no zadruga je živo tkivo. Ona se sastoji od malih proizvođača i njihovo povjerenje u osobu koju su izabrali da ih vodi je od neprocjenjivog značaja

Zbog svih tih razloga ovaj program je alat za vođu kojeg je grupa zadrugara izabrala kao osobu od povjerenja da ih pokrene i vodi dok se ne postavi cijeli sustav i ne prikupe odgovarajuća sredstva za profesionalizaciju te funkcije.

CILJEVI PROGRAMA

U ovom programu polaznici se upoznaju s marketingom i njegovim posebnostima u poljodjelstvu. U sklopu modula obrađuju se slijedeće programske cjeline: teorija tržišta, teorija marketinga, tržište pojedinih poljodjelskih proizvoda, te se primjerima iz prakse polaznicima pokušava približiti marketinško djelovanje u poljoprivredi.

 

U okviru teorije tržišta razmotrit će se najvažniji pojmovi kao što su ponuda i potražnja, specifičnosti poljodjelskog tržišta, formiranje cijena i tržišne ustanove. Programski dio koji obrađuje teoriju marketinga upoznat će polaznike sa marketinškim strategijama, načinima istraživanja tržišta, pozicioniranjem proizvoda te stvaranjem marketinškog spleta. Posebna pažnja bit će pridana tržištima pojedinih poljodjelskih proizvoda i njihovim specifičnostima. Cilj je da se, kroz primjere iz prakse, polaznici upoznaju sa praktičnom primjenom marketinških strategija.

 

Cilj programa „Tržnica/ tržnik u poljodjelstvu“ je osposobiti polaznike za samostalno djelovanje u marketingu poljodjelskih proizvoda.

 

Sadržaj programa-nastavne cjeline

  1. poznavanje tržišta i marketinga
  2. načini formiranja cijena
  3. tržne ustanove i prodajni kanali
  4. istraživanje tržišta
  5. distribucija poljodjelskih proizvoda
  6. stvaranje robne marke
  7. promocija proizvoda
  8. uloga države, županije i lokalne samouprave u poljodjelstvu

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

Svjedodžba osnovne škole

kopija osobne iskaznice iz koje je vidljivo da je osoba punoljetna

Trajanje programa

Program traje 120 sati.

 

Po uspješno položenom završnom ispitu dobija se javna isprava uvjerenje o stručnoj osposobljenosti koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radna knjižica).

Prijave se primaju tijekom cijele godine, a grupa započinje s nastavom kad se u program upiše odgovarajući broj zainteresiranih polaznika.

 

 

Edukacija: Tržnik/inja u poljodjelstvu

Cijena za gotovinu:4.500,00 kn
Cijena na rate:4.950,00 kn

UPITI I PREDBILJEŽBE