T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

UZGAJIVAČ/ICA PERADI

Uzgoj peradi na maloj farmi prema novim standardima humanog odnosa prema životinjama u današnje vrijeme ima dobru perspektivu plasmana na tržištu

Mali pilići

Sadržaj programa-nastavne cjeline

 1. porijeklo i pasmina peradi
 2. osnove peradi
 3. reprodukcija peradi
 4. mikroklima i makroklima
 5. objekti i oprema
 6. hranidba peradi
 7. prihvat jednodnevne peradi
 8. tehnologija tova peradi
 9. tehnologija proizvodnje konzumnih jaja
 10. zoologija i zaštita zdravlja peradi
 11. transport, klanje i kakvoća peradarskih trupova
 12. ekonomika i menadžment uzgoja i plasmana mesa i jaja peradi
 13. dobrobit, zaštita okoliša i legislativa u proizvodnji mesa i jaja peradi

Trajanje programa

132 sata

Uvjet upisa

 • završena osnovna škola
 • rodni list
 • osobna iskaznica

 

Edukacija: Uzgajivač/ica peradi
Cijena za gotovinu:4.500,00 kn
Cijena na rate:4.950,00 kn

UPITI I PREDBILJEŽBE