Grad Samobor Grad Samobor Logo

Voditelj/ica seoskog turizma

Voditelj/ica seoskog turizma


Sadržaj programa-nastavne cjeline

  1. poslovna komunikacija i prezentacija
  2. zakoni, certifikati, dozvole
  3. poslovna administracija
  4. prodaja i prodavanje
  5. osnove marketinga
  6. primanje gostiju
  7. hrana i posluga
  8. ljudski potencijali
  9. ekologija i održivost

Trajanje programa

240 sati vježbi, teorijske i praktične nastave

Važno!

Polaznici u sklopu programa izrađuju, poslovni plan, marketinški plan, prezentaciju vlastitog gospodarstva te ispunjavaju natječajnu dokumentaciju

Edukacija: Voditelj/ica seoskog turizma
Cijena za gotovinu: 4.000,00 kn
Cijena na rate: 4.400,00 kn

UPITI I PREDBILJEŽBE