Grad Samobor

Cjenik korištenja objekata

Sportska dvorana Samobor - velika

  Neprofitne organizacije iz PJP Grada Samobora (bez PDV) Neprofitne organizacije izvan PJP Grada Samobora i rekreativci (bez PDV) Ostali (s PDV-om)
Korištenje dvorane - 1 sat 235,00 410,00 512,50
Za 1/3 dvorane - 1 sat 100,00 205,00 256,25
Za 2/3 dvorane - 1 sat 200,00 265,00 331,25
Konferencijska dvorana ili prostor hola - - 187,50
Školski šport - po satu 50,00 - -
Upotreba svlačionice - 1 sat 80,00 80,00 100,00

 

Sportska dvorana Samobor - trim kabinet

  Neprofitne organizacije iz PJP Grada Samobora (bez PDV) Neprofitne organizacije izvan PJP Grada Samobora i rekreativci (bez PDV) Ostali (s PDV-om)
Korištenje dvorane grupno - 1 sat 100,00 100,00 125,00
Individualni trening mjesečno - 100,00 125,00

 

Sportska dvorana Rude - velika

  Neprofitne organizacije iz PJP Grada Samobora (bez PDV) Neprofitne organizacije izvan PJP Grada Samobora i rekreativci (bez PDV) Ostali (s PDV-om)
Korištenje dvorane - 1 sat 235,00 410,00 512,50
Za 1/2 dvorane - 1 sat 120,00 205,00 256,25

 

Sportska dvorana Rude - trim kabinet

  Neprofitne organizacije iz PJP Grada Samobora (bez PDV) Neprofitne organizacije izvan PJP Grada Samobora i rekreativci (bez PDV) Ostali (s PDV-om)
Korištenje dvorane grupno - 1 sat 100,00 100,00 125,00
Individualni trening mjesečno - 100,00 125,00

 

Sportska dvorana OŠ Bogumila Tonija - velika

  Neprofitne organizacije iz PJP Grada Samobora (bez PDV) Neprofitne organizacije izvan PJP Grada Samobora i rekreativci (bez PDV) Ostali (s PDV-om)
Korištenje dvorane - 1 sat 235,00 410,00 512,50
Školski šport - po satu 50,00 - -
Upotreba svlačionice - 1 sat 80,00 80,00 100,00

 

Dvorana za borilačke sportove pri OŠ Bogumila Tonija

  Neprofitne organizacije iz PJP Grada Samobora (bez PDV) Neprofitne organizacije izvan PJP Grada Samobora i rekreativci (bez PDV) Ostali (s PDV-om)
Korištenje dvorane - 1 sat 150,00 255,00 281,25
Gimnastički dio dvorane - 1 sat 70,00 100,00 125,00
Borilački dio dvorane - 1 sat 120,00 200,00 250,00

 

Dvorana za sastanke pri OŠ Bogumila Tonija

  Neprofitne organizacije iz PJP Grada Samobora (bez PDV) Neprofitne organizacije izvan PJP Grada Samobora i rekreativci (bez PDV) Ostali (s PDV-om)
Korištenje dvorane - 1 sat 50,00 50,00 62,50

 

Sportska dvorana pri OŠ Samobor - velika

  Neprofitne organizacije iz PJP Grada Samobora (bez PDV) Neprofitne organizacije izvan PJP Grada Samobora i rekreativci (bez PDV) Ostali (s PDV-om)
Korištenje dvorane - 1 sat 180,00 310,00 387,50
Za 1/2 dvorane - 1 sat 100,00 170,00 212,50
Korištenje jednog badminton terena - 1 sat - 80,00 100,00
Školski šport - po satu 50,00 - -
Upotreba svlačionice - 1 sat 80,00 80,00 100,00

 

Sportska dvorana pri OŠ Samobor - trim dvorana

  Neprofitne organizacije iz PJP Grada Samobora (bez PDV) Neprofitne organizacije izvan PJP Grada Samobora i rekreativci (bez PDV) Ostali (s PDV-om)
Korištenje dvorane grupno - 1 sat 80,00 80,00 100,00

 

Klizalište

  Neprofitne organizacije iz PJP Grada Samobora (bez PDV) Neprofitne organizacije izvan PJP Grada Samobora i rekreativci (bez PDV) Ostali (s PDV-om)
Najam klizališta - 1 sat 500,00 500,00 625,00
Mjesečna karta za rekreativno klizanje 250,00 250,00 312,50
Pojedinačna karta za klizanje (uključeno: sat i pol klizanja, klizaljke) 15,00 15,00 18,75
Brušenje klizaljki - - 18,75
Najam dječjeg pomagala za klizanje - - 18,75
Škola klizanja - 250,00 312,50

 

U kolonama Neprofitne organizacije iz PJP Grada Samobora i Neprofitne organizacije izvan PJP Grada Samobora i rekreativci u cijenu nije uračunat PDV sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost članak 39. stavak 1. točka (m.

Kolona Ostali odnosi se na sve ostale pravne osobe i najam se obračunava sukladno zakonu s PDV-om.

  • NEPROFITNE ORGANIZACIJE IZ PJP GRADA SAMOBORA (BEZ PDV) - pravo na povlaštenu cijenu koriste klubovi koji su u Programu javnih potreba u športu Grada Samobora za redoviti program (redoviti treninzi, lige i kup natjecanja županijskog športskog saveza za uzrast u Programu javnih potreba u športu Grada Samobora, prvenstvene i kup utakmice iz kalendara natjecanja nacionalnog sportskog saveza priznatog od HOO-a, međunarodna natjecanja iz kalendara Svjetskih i europskih sportskih federacija (priznati od IOC-a članovi SPORTACCORD-a), šport invalida i branitelja, te športske priredbe u Programu javnih potreba u športu Grada Samobora
  • NEPROFITNE ORGANIZACIJE IZVAN PJP GRADA SAMOBORA I REKREATIVCI (BEZ PDV) - usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavljaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju
  • OSTALI - sve ostale pravne osobe

Napomena:
Komercijalne priredbe - jedan sat velike dvorane 700,00 (875,00) kn.
U slučaju povećanih troškova održavanja manifestacije Ustanova zadržava pravo povećanja cijene.

Upravno vijeće Ustanove Sportski objekti Samobor na svojoj 15. sjednici održanoj 24.02.2015.godine pod točkom 4. i 5. razmotrio je prijedlog cjenika za zakup prodajnog mjesta u objektima kojima upravlja Ustanova. Temeljem članka 29. Statuta Ustanove Sportski objekti Samobor, Upravno vijeće Ustanove Sportski objekti Samobor utvrđuje:

PRIJEDLOG CJENIKA PRODAJNOG PROSTORA U OBJEKTIMA KOJIMA UPRAVLJA USTANOVA
- zakup prodajnog mjesta širine 2 m na koje zajednički utvrde zakupac i Ustanova za prigodnu prodaju tradicionalnih proizvoda i suvenira Grada Samobora iznosi 40,00 kuna bez PDV-a po danu.
- zakup prodajnog mjesta širine 2 m na koje zajednički utvrde zakupac i Ustanova za prodaju u komercijalne svrhe (sportski rekviziti, kokice, sladoled i sl.) iznosi 200,00 kuna bez PDV-a po danu.

Napomena: navedena prodaja će se omogućiti kod održavanja većih sportskih ili drugih manifestacija ne duža od tri dana po manifestaciji.

Dokumenti za preuzimanje