Grad Samobor

Natječaji

Natječaj ostali programi rezerve

Natječaj ostali programi rezerve
06.03.
2019.

Samoborski športski savez raspisao je naatječaj za dostavu prijedloga programa iz pozicije 12 - ostali programi rezerve Programa JP u sportu Grada Samobora za 2019.

Na temelju članka 1. Stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, broj 26/15), te Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2019. godinu od 20. prosinca 2018.  i članka 14. Statuta Samoborskog športskog saveza, Izvršni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 23. 01. 2019. godine donosi

ODLUKU

O raspisivanju natječaja za sufinanciranje sportskih programa – ostali programi i rezerva u 2019. godini -  pozicija 12, Programa JP u sportu grada Samobora za 2019.

  1. Raspisuje se natječaj za sufinanciranje sportskih programa  - ostali programi i rezerva u 2019. godini -  pozicija 12, Programa JP u sportu grada Samobora za 2019.
  2. Tekst Natječaja iz točke 1. ove Odluke bit će objavljen na web stranici Samoborskog športskog saveza www.samobor.hr/sportski-savez
  3. Natječaj je otvoren do potrošnje sredstava odnosno do 01. 12. 2019.
  4.  Predmet Natječaja, podatak o tome gdje se tekst Natječaja objavljuje i rok za podnošenje prijava objavit će se isključivo na web stranici Samoborskog športskog saveza te će biti poslan elektroničkom poštom svim članovima.