Grad Samobor

Natječaji

Natječaj za školovanje kadrova u sportu

Natječaj za školovanje kadrova u sportu
20.01.
2020.

Samborski športski savez raspisuje natječaj za školovanje kadrova u sportu Grada Samobora za 2020.

Samoborski športski savez na osnovu članka 2. Pravilnika o sufinanciranju školovanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu grada Samobora za potrebe sportskih udruga članica Samoborskog športskog saveza raspisuje

NATJEČAJ

za prikupljanje zamolbi sportskih udruga članica Samoborskog športskog saveza , a za potrebe sufinanciranje školovanja i usavršavanja kadrova u sportu u 2020. godini.

Pravo na sufinanciranje školovanja i usavršavanja stručnih kadrova imaju sve sportske udruge uredno registrirane kao članice Samoborskog športskog saveza, a koje su izvršile sve obveze prema Samoborskom športskom savezu  u skladu sa Statutom i prijavile su se na raspisani Natječaj od strane Saveza.