Grad Samobor

Turistička zajednica grada Samobora

Turistička zajednica grada Samobora

Turistička zajednica grada Samobora, iako formalno osnovana 1994.godine na temelju zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, vuče svoje korijenje iz daleke prošlosti.Još 1886. godine osnovano je u našem gradu Društvo za poljepšanje Samobora, koje je zapravo i bilo preteča današnjoj Turističkoj zajednici.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista i posjetitelja, promocije turističkih proizvoda s područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnim gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređivanja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima, osobito, sljedeće zadaće

  • poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.) turističkog područja kojem pripada grad i stvaranje uvjeta za njezino gospodarsko korištenje,
  • poticanje pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost na što obuhvatnije i kvalitetnije pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja i drugih poslova koji su uobičajeni u ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti,
  • suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama, koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivana i provedbe politike razvoja turizma i njegove promidžbe u okviru sveobuhvatne politike gospodarskog razvoja grada,poticanje,
  • koordinacija i priređivanje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, športskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude grada i turističkih mjesta na njenom području,poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno – povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara bitnih za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu,poticanje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora,
  • unapređivanje turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša na području grada, poticanje i pomaganje razvoja turizma i u onim mjestima na području grada koja nisu turistički razvijena,izrada programa i planova promocije sukladno koncepciji i smjernicama promidžbe turizma Republike Hrvatske i Županije zagrebačke, organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda grada sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,
  • vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada poglavito radi nadziranja naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području turističkih mjesta u gradu i na području Zajednice u cjelini, te prikupljanje i obrada svih drugih pokazatelja bitnih za praćenja izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća,
  • izrada izvješća o izvršenju zadaća, raščlamba i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana Zajednice grada,ustrojavanje turističko – informativnog centra,priređivanje konferencije za tisak, prijem novinara, prijem studijskih grupa, domaćih i inozemnih novinara,organiziranje nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima i izložbama turističkog karaktera u suradnji s drugim turističkim zajednicama ili samostalno, ako se za to pokaže potreba,
  • sudjelovanje u provođenju urbanističkih i drugih planova i programa o utvrđivanju turističkih lokaliteta i cjelina,obavlja i druge poslove i radnje bitne za promicanje turizma na području grada.

Iako Samoborci imaju puno razloga biti ponosni na svoje pretke i na njihov doprinos razvoja turizma u gradu, valja reći da tek ustrojem Turističkog društva 1952., te Turističkog saveza općine Samobor 1964. a napose Turistička zajednica grada Samobora, turistička djelatnost dobiva nov polet, postaje sveobuhvatnija i sve kvalitetnija.

Njeno djelovanje osjetili su građani, primjetili gosti namjernici, a zapazili i priznanjima potvrdile brojne turističke udruge iz zemlje i svijeta. Od osnutka TZ spomenimo samo neka od najznačajnijih priznanja koja Samoboru priskrbiše turistički djelatnici okupljeni u ovoj zajednici.


Kronološkim redom spominjemo najznačajnija:


1987. godine
Organizacijski odbor "Univerzijade" proglašava Samobor najuređenijim i najpripremljenijim mjestom u zagrebačkom prstenu gradova tijekom ove svjetske sportske priredbe dodjeljujući priznanje SREBRNI LAMPAŠ.

1998. godine
Zaslugom stoljetnih tradicionalnih i privlačnih sadržaja samoborskog fašnika, Samobor biva primljen u punopravno članstvo FECC-a Udruge europskih karnevalskih gradova.

1998. godine
Hrvatska gospodatska komora, Hrvatska turistička zajednica i Hrvatska izvještajna novinska agencija u akciji "Turističke zvijezde" u Bizovačkim Toplicama dodjeljuje Samoboru drugu nagradu kao najpripremljenijem mjestu za doček i užitak turista u kontinentalnom djelu Hrvatske.

2002. godine
Poduzetnički centar Samobor, za dostignutu kvalitetu i prepoznatljivost i kao poticaj novim inicijativama u izražavanju posebnosti samoborskog turističkog proizvoda, dodjeljuje međunarodnom samoborskom festivalu vatrometa i samoborskom Fašniku status turističke marke grada Samobora.

Turistička zajednica Zagrebačke županije, u okviru ekološko-edukativne akcije Hrvatske turističke zajednice, Volim Hrvatsku, dodjeljuje Turističkoj zajednici grada Samobora "Zeleni cvijet s brončanim znakom" (na županijskoj razini) za opću uređenost i uređenost okoliša.

2003. godine
Turistička zajednica Zagrebačke županije, u okviru ekološko-edukativne akcije Hrvatske turističke zajednice, Volim Hrvatsku, dodjeljuje Turističkoj zajednici grada Samobora "Zeleni cvijet sa zlatnim znakom" (na županijskoj razini) za opću uređenost i uređenost okoliša.

2005. godine
Turistička zajednica Zagrebačke županije, u okviru ekološko-edukativne akcije Hrvatske turističke zajednice, Volim Hrvatsku, dodjeljuje Turističkoj zajednici grada Samobora "Zeleni cvijet sa zlatnim znakom" (na županijskoj razini) za uređenost i kvalitetu usluge turističko - informativnog centra.

2006. godine
Turistička zajednica Zagrebačke županije, u okviru ekološko-edukativne akcije Hrvatske turističke zajednice, Volim Hrvatsku, dodjeljuje Turističkoj zajednici grada Samobora "Zeleni cvijet sa zlatnim znakom" (na županijskoj razini) za uređenost i kvalitetu usluge turističko - informativnog centra.

2007. godine
Turistička zajednica Zagrebačke županije, u okviru ekološko-edukativne akcije Hrvatske turističke zajednice, Volim Hrvatsku, dodjeljuje Turističkoj zajednici grada Samobora "Zeleni cvijet sa zlatnim znakom" (na županijskoj razini) za uređenost i kvalitetu usluge turističko - informativnog centra.

2008. godine
Turistička zajednica Zagrebačke županije, u okviru ekološko-edukativne akcije Hrvatske turističke zajednice, Volim Hrvatsku, dodjeljuje Turističkoj zajednici grada Samobora "Zeleni cvijet sa srebrnim znakom" (na županijskoj razini) za uređenost i kvalitetu usluge turističko - informativnog centra.

2010. godine
Turistička zajednica Zagrebačke županije, u okviru ekološko-edukativne akcije Hrvatske turističke zajednice, Volim Hrvatsku, dodjeljuje Turističkoj zajednici grada Samobora "Zeleni cvijet s brončanim znakom" (na županijskoj razini) za uređenost i kvalitetu usluge turističko - informativnog centra.

2011. godine
Turistička zajednica Zagrebačke županije, u okviru ekološko-edukativne akcije Hrvatske turističke zajednice, Volim Hrvatsku, dodjeljuje Turističkoj zajednici grada Samobora "Zeleni cvijet sa zlatnim znakom" (na županijskoj razini) za uređenost i kvalitetu usluge turističko - informativnog centra.

Hrvatska turistička zajednica na razini Republike Hrvatske, u ekološko-edukativnoj akciji, "Volim Hrvatsku", dodjeljuje priznanje "Zeleni cvijet" Turističkoj zajednici grada Samobora za turistički informativni centar.

Turistička zajednica grada Samobora
Trg kralja Tomislava 5
HR-10430 Samobor
tel. +385(1)336 00 44

e-mail: tourist@samobor.hr

Radno vrijeme od 1.5. do 31.10.:
Ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00
Subota - nedjelja 9:00 - 17:00
Blagdan: zatvoreno


Uplatni računi:

Članarina: 
IBAN: HR5810010051738027151
Poziv na broj: 67 OIB (pravne/fizičke osobe)

Boravišna pristojba:
IBAN: HR4710010051738004748
Poziv na broj: 67 OIB (pravne/fizičke osobe)