Grad Samobor

Fašnik

193. Samoborski fašnik - Javni natječaj

193. Samoborski fašnik - Javni natječaj
04.01.
2019.

Zakup javnih površina i/ili postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju tijekom 193. Samoborskog fašnika.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta i za postavljanje pokretnih naprava, uzgoj poljoprivrednih kultura i obavljanju djelatnosti (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/98, 7/07, 6/08, 8/09) te Zaključka Gradonačelnika KLASA: 022-05/19-01/1 i URBROJ: 238-11-04-02/2-19-5 od 2.1.2019. godine Turistička zajednica grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor, OIB: 87714603967 raspisuje

Javni natječaj za zakup javnih površina i/ili postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja 193. Samoborskog fašnika

Turistička zajednica grada Samobora, u daljnjem tekstu Organizator manifestacije 193. Samoborski fašnik poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da po Općim i posebnim uvjetima dostave ponudu za davanje u zakup javnih površina i/ili postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja 193. Samoborskog fašnika 2019. godine, od 22.02. do 05.03.2019. godine.

Zainteresirani ponuditelji dužni su preuzeti dokumentaciju za dostavljanje ponude temeljem ovog Javnog natječaja na službenoj web stranici Turističke zajednice grada Samobora www.samobor.hr/visit ili službenim stranicama Samoborskog fašnika www.fasnik.com zaključno s danom 18.01.2019. godine. Ponude se podnose u vremenskom razdoblju od 04. do 18.01.2019. godine.

Cjelokupni tekst Javnog natječaja zajedno s popratnim prilozima preuzmite na linku desno.