T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Akvareli na skeli

Akvareli na skeli naziv je tradicionalne pozivne jednodnevne likovne kolonije na skeli Medsave bazirana na suradnji likovnih udruga i institucija dvaju gradova, Samobora i Zaprešića. Svrha projekta je povezivanje susjednih gradova, revitalizacija tehnike akvarela, jačanje kulturne ponude na županijskoj razini i očuvanje kulturnog identiteta gradova Samobora i Zaprešića.

Dugogodišnjim iskustvom organiziranog djelovanja ULS-a na području grada Zaprešića i Zagrebačke županije utvrđena je slaba suradnja između kulturnih udruga i institucija Zaprešića i Samobora. Također je primijećen nedovoljno iskorišten potencijal stvaranja zajedničkih kulturnih sadržaja koji doprinose razvijenijoj kulturnoj ponudi na razini županije. Kroz razgovore sa umjetnicima i drugim stručnjacima pokrenuta je inicijativa revitalizacije slikarske tehnike akvarela koja je značajno zastupljena u likovnim ostavštinama velikih umjetnika samoborskog i zaprešićkog kraja (Mihovil Krušlin, Nikola Reiser).

U razgovoru sa skelarom pokrenuta je inicijativa prezentacije skele kao tradicionalnog prometala koje povezuje dva susjedna grada.
Projekt „Akvareli na skeli“ započet je 2007. godine suradnjom Udruge likovnih stvaralaca Zaprešić i Udruge likovnih umjetnika Samobora. 

Vizija projekta „Akvareli na skeli“ je ostvarivanje održive kulturne suradnje između Samobora i Zaprešića kroz kreiranje suvremenih kulturnih sadržaja baziranih na zajedničkim tradicionalnim kulturnim i umjetničkim vrijednostima.

Misija projekta

  • Umrežavanje mladih profesionalaca koji se bave akvarelom i prezentiranje njihovog rada kvalitetno produciranim programom kolonije i izložbe
  • Revitalizacija kulturnih odnosa kroz stvaranje zajedničke kulturne ponude gradova Samobora i Zaprešića
  • Osnaživanje odnosa među pojedincima u kulturi, kulturnim udrugama i institucijama na području Zagrebačke županije
  • Promoviranje tehnike akvarela na inovativan i suvremen način
  • Promoviranje skele kao tradicionalnog i atraktivnog prijelaza između Samobora i Zaprešića

Na projektu surađuju: ULS, ULUS, Samoborski muzej i Muzej „Matija Skurjeni“.