Grad Samobor

Novosti

Sve novosti

Događanja

22.01.

31.01. 19:00

Kalendar događanja

22.01.
srijeda

Održavanje:

22.01.2020. 23.01.2020. 24.01.2020. 25.01.2020. 26.01.2020.

Lokacija:

Organizator: Centar za mlade Bunker

23.01.
četvrtak

Održavanje:

22.01.2020. 23.01.2020. 24.01.2020. 25.01.2020. 26.01.2020.

Lokacija:

Organizator: Centar za mlade Bunker

Održavanje:

23.01.2020. / 19:00

Lokacija:

Organizator: Bunker

19:00
24.01.
petak

Održavanje:

22.01.2020. 23.01.2020. 24.01.2020. 25.01.2020. 26.01.2020.

Lokacija:

Organizator: Centar za mlade Bunker

25.01.
subota

Održavanje:

22.01.2020. 23.01.2020. 24.01.2020. 25.01.2020. 26.01.2020.

Lokacija:

Organizator: Centar za mlade Bunker

Održavanje:

25.01.2020. / 10:00

Lokacija:

Organizator: Bunker

10:00
26.01.
nedjelja

Održavanje:

22.01.2020. 23.01.2020. 24.01.2020. 25.01.2020. 26.01.2020.

Lokacija:

Organizator: Centar za mlade Bunker

31.01.
petak

Održavanje:

31.01.2020. / 19:00 01.02.2020. 02.02.2020. 04.02.2020. 05.02.2020. 06.02.2020. 07.02.2020. 08.02.2020. 09.02.2020.

Lokacija:

Organizator: Centar za mlade Bunker

19:00

Održavanje:

31.01.2020. / 19:00 01.02.2020. 02.02.2020. 03.02.2020. 04.02.2020.

Lokacija:

Organizator: Centar za mlade Bunker

19:00
01.02.
subota

Održavanje:

31.01.2020. / 19:00 01.02.2020. 02.02.2020. 04.02.2020. 05.02.2020. 06.02.2020. 07.02.2020. 08.02.2020. 09.02.2020.

Lokacija:

Organizator: Centar za mlade Bunker