T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Izjava o pristupačnosti

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Grad Samobor će nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objaviti Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja mrežne pristupačnosti.


OPĆENITO


Stranica www.samobor.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložena su znatna sredstva kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za korisnike. Grad Samobor vjeruje kako je prepoznavanje važnosti osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, a s posebnim naglaskom na lakši pristup javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Grad Samobor kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti.


IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI


Kao tijelo javnog sektora, Grad Samobor nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine br. 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu www.samobor.hr.


STUPANJ USKLAĐENOSTI


Mrežna stranica www.samobor.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Preoblikovanjem mrežne stranice 2017. godine i stvaranjem nove mrežne platforme ispunjena je većina zahtjeva.


NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ


Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida
 • pojedine PDF datoteke sadržane u objavama na mrežnoj stranici Grada Samobora
 • nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word
 • uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Neki
 • objavljeni dokumenti stoga nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za
 • čitače ekrana
 • još uvijek nema mogućnosti promjene kontrasta i veličine fonta, a ne postoji ni
 • mogućnost jasnog označivanja bljeskajućih elemenata mrežne stranice
 • na mrežnim stranicama ne postoje audio zapisi, a video zapisi nemaju podnaslove


Grad Samobor će provesti nužne korake za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svoje mrežne stranice kako bi maksimalno podigli razinu pristupačnosti, a sve u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život. Dio službenika Upravnog odjela za opće, pravne i tehničke poslove, odnosno Referade za odnose s javnošću i informatičke poslove osposobljen je za vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti pohađanjem jednodnevne radionice namijenjene službenicima zaduženima za administraciju internetskih stranica u tijelima javnog sektora odnosno obveznicima primjene Zakona, u organizaciji Državne škola za javnu upravu.


PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI


Ova Izjava pripremljena je dana 15. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog
sektora te metode testiranja pristupačnosti putem WAVE Web Accessibility Evaluation i putem Obrasca za samoprocjenu koje je ustupila Državna škola za javnu upravu.


POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT


Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.samobor.hr korisnici mogu uputiti:

 • e-poštom: info@samobor.hr
 • telefonom: +385 1 3378 111
 • poštom: Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor


INSPEKCIJSKI NADZOR


Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.