T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Komunalno redarstvo

Unutar Redarstva djeluju komunalni, prometni i poljoprivredni redari.

Komunalni redari provode nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu, Odluke o nerazvrstanim cestama, Odluke o uređenju prometa, Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, poduzimanje mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Prekršajnim zakonom, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Zakonom o građevinskoj inspekciji koji se odnosi na nadležnost komunalnog redarstva i gradskim propisima organiziranja i provođenja izvršenja rješenja.

Odlukom o komunalnom redu propisan je komunalni red, a to se posebno odnosi na uređivanje naselja, čistoću i čuvanje javnih površina i javnih zelenih površina.