Grad Samobor

Energo Metan

Trgovačko društvo ENERGO METAN d.o.o. je operator distribucijskog sustava i opskrbljivač prirodnim plinom na području grada Samobora.

Energo Metan

Osnivači i suvlasnici su Grad Samobor i tvrtka Monter-strojarske montaže d.d. iz Zagreba.

Sjedište ENERGO METANA d.o.o., je u Samoboru na adresi Vlade Gotovca 2.
Društvo raspolaže sljedećom distribucijskom infrastrukturom:

  • čvor za prihvat plina i odorizacijska stanica u Rakitju u krugu MRS Podsused
  • dovodni visokotlačni čelični plinovod DN200 od MRS Podsused do Samobora - 8 km
  • glavna MRS Samobor 1
  • MRS Samobor-centar, za opskrbu niskim tlakom užeg centra Grada
  • 176 km ulične plinske mreže izvedene polietilenskim cijevima

Broj i struktura potrošača krajem 2016. godine je ukupno 6128, od čega je 5632 kućanstava i 496 poduzetnika. 

Količina isporučenog prirodnog plina u 2016. godini je oko 12,2 milijuna prostornih metara plina.