T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje školstvo, kulturu, sport, tehničku kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata te ostale poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Upravni odjel usklađuje rad ustanova, organizacija i udruga koje djeluju u oblastima iz stavka 1. ovog članka i obavlja poslove vezane uz stipendiranje učenika i studenata.
 
Upravni odjel obavlja stručne i administrativno – tehničke poslove za Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež, Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo, Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, Kulturno vijeće, Savjet mladih i Vijeće za prevenciju, vodi brigu i uspostavlja mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Samobora, priprema programe rada i prati njihovu realizaciju i obavlja poslove gradske riznice za proračunske korisnike proračuna Grada Samobora iz svojeg djelokruga.

 Obrasci za građane

Zakoni i ostali propisi

Silvio Ivan Žugaj, dipl. phil.  i soc.
službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti
tel: +385 1 3378 132
fax: +385 1 3378 113
e-mail: silvio.ivan.zugaj@samobor.hr