Grad Samobor

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje školstvo, kulturu, sport, tehničku kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata te ostale poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Upravni odjel usklađuje rad ustanova, organizacija i udruga koje djeluju u oblastima iz stavka 1. ovog članka i obavlja poslove vezane uz stipendiranje učenika i studenata.
 
Upravni odjel obavlja stručne i administrativno – tehničke poslove za Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež, Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo, Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, Kulturno vijeće, Savjet mladih i Vijeće za prevenciju, vodi brigu i uspostavlja mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Samobora, priprema programe rada i prati njihovu realizaciju i obavlja poslove gradske riznice za proračunske korisnike proračuna Grada Samobora iz svojeg djelokruga.

 Obrasci za građane

Zakoni i ostali propisi

Juro Horvat, prof.
Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
tel: +385 1 3378 130
fax: +385 1 3378 113
mob:+385 91 3143 700
e-mail: juro.horvat@samobor.hr