Grad Samobor Grad Samobor Logo

Događanja

04.12. Izložba Akademije za umjetnost i kulturu Osijek

Izložba Akademije za umjetnost i kulturu Osijek

Devet izlagača AUK Osijek predstavljaju svoje radove u Art Roomu Bunkera! Oni su nagrađeni studenti Odsjeka za vizualnu kulturu i medije, a izlažu svoje najbolje radove.

Kalendar događanja

06.11.
petak

ALU u Bunkeru II - izložba nagrađivanih studentica

Održavanje:

06.11.2020. 09.11.2020. 10.11.2020. 11.11.2020. 12.11.2020. 13.11.2020. 16.11.2020. 17.11.2020. 19.11.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

09.11.
ponedjeljak

ALU u Bunkeru II - izložba nagrađivanih studentica

Održavanje:

06.11.2020. 09.11.2020. 10.11.2020. 11.11.2020. 12.11.2020. 13.11.2020. 16.11.2020. 17.11.2020. 19.11.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

10.11.
utorak

ALU u Bunkeru II - izložba nagrađivanih studentica

Održavanje:

06.11.2020. 09.11.2020. 10.11.2020. 11.11.2020. 12.11.2020. 13.11.2020. 16.11.2020. 17.11.2020. 19.11.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

11.11.
srijeda

ALU u Bunkeru II - izložba nagrađivanih studentica

Održavanje:

06.11.2020. 09.11.2020. 10.11.2020. 11.11.2020. 12.11.2020. 13.11.2020. 16.11.2020. 17.11.2020. 19.11.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

12.11.
četvrtak

ALU u Bunkeru II - izložba nagrađivanih studentica

Održavanje:

06.11.2020. 09.11.2020. 10.11.2020. 11.11.2020. 12.11.2020. 13.11.2020. 16.11.2020. 17.11.2020. 19.11.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

13.11.
petak

ALU u Bunkeru II - izložba nagrađivanih studentica

Održavanje:

06.11.2020. 09.11.2020. 10.11.2020. 11.11.2020. 12.11.2020. 13.11.2020. 16.11.2020. 17.11.2020. 19.11.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

16.11.
ponedjeljak

ALU u Bunkeru II - izložba nagrađivanih studentica

Održavanje:

06.11.2020. 09.11.2020. 10.11.2020. 11.11.2020. 12.11.2020. 13.11.2020. 16.11.2020. 17.11.2020. 19.11.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

17.11.
utorak

ALU u Bunkeru II - izložba nagrađivanih studentica

Održavanje:

06.11.2020. 09.11.2020. 10.11.2020. 11.11.2020. 12.11.2020. 13.11.2020. 16.11.2020. 17.11.2020. 19.11.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

19.11.
četvrtak

ALU u Bunkeru II - izložba nagrađivanih studentica

Održavanje:

06.11.2020. 09.11.2020. 10.11.2020. 11.11.2020. 12.11.2020. 13.11.2020. 16.11.2020. 17.11.2020. 19.11.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker

20.11.
petak

ALU u Bunkeru II - izložba nagrađivanih studentica

Održavanje:

06.11.2020. 09.11.2020. 10.11.2020. 11.11.2020. 12.11.2020. 13.11.2020. 16.11.2020. 17.11.2020. 19.11.2020.

Lokacija: Centar za mlade Bunker

Organizator: Centar za mlade Bunker