T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Savjet mladih

Savjet mladih Grada Samobora je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Samobora. Osnovano je Odlukom Gradskog vijeća, a djeluje od 16. listopada 2007. godine, kada je održana i 1. sjednica Savjeta. Djelokrug Savjeta mladih određen je člankom 10. Zakona o savjetima mladih te člankom 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Samobora. Savjet mladih raspravlja o pitanjima od interesa za mlade iz djelokruga Gradskog vijeća, predlaže donošenje odluka i mjera, daje mišljenja, skrbi o informiranju mladih.

Savjet mladih čini devet članova u dobi od 17 do 28 godina s prebivalištem u Samoboru.

Lovro Broketa, predsjednik

Marko Jović, zamjenik predsjednika

Članovi:

 • Emanuel Baltić
 • Ana Biondić
 • Matijas Bišćan
 • Lovro Broketa
 • Daniel Cvetković
 • Marko Jović
 • Jan Matović
 • Laura Štrlek
 • Marko Vucković

Zamjenici članova: 

 • Vesna Stanić
 • Jelena Matešić
 • Filip Mehmetović
 • Borna Gluckselig
 • Antonio Bišćan
 • Tin Živković
 • Ivo Gašić
 • Stjepan Gluščić
 • Nina Matea Lisek