Grad Samobor

Savjet mladih

Savjet mladih Grada Samobora je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Samobora. Osnovano je Odlukom Gradskog vijeća, a djeluje od 16. listopada 2007. godine, kada je održana i 1. sjednica Savjeta. Djelokrug Savjeta mladih određen je člankom 10. Zakona o savjetima mladih te člankom 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Samobora. Savjet mladih raspravlja o pitanjima od interesa za mlade iz djelokruga Gradskog vijeća, predlaže donošenje odluka i mjera, daje mišljenja, skrbi o informiranju mladih.

Savjet mladih čini devet članova u dobi od 19 do 29 godina s prebivalištem u Samoboru.

Dominik Baltić, predsjednik

Alen Grgos, zamjenik predsjednika

Članovi:

 • Matijas Bišćan
 • Viktorija Fabek
 • Romina Galović
 • Matej Hribar
 • Antonio Margarin
 • Fran Pogrmilović
 • Marko Vucković

Zamjenici:

 • Irena Matković
 • Ivica Bašić
 • Barbara Šuflaj
 • Borna Gluckselig
 • Filip Agnić
 • Martina Vukić
 • Katarina Mijatović
 • Luka Kupres
 • Mario Vlahović