T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Upravni odjel za komunalne djelatnosti obavlja administrativne, upravne i stručne poslove koji se odnose na komunalno gospodarstvo.

Poslovi koji se odnose na komunalno gospodarstvo su: prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i prijevoz pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova, javnu rasvjetu, kao i ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu - pružanje kolodvorskih usluga i javni prijevoz skelom, poslove koji se odnose na promet i veze iz djelokruga lokalne samouprave, poslove zaštite prirode, djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i poslove mjesne samouprave.

U obavljanju poslova komunalnog gospodarstva te poslova vodoopskrbe i odvodnje Upravni odjel brine o poslovima održavanja komunalne infrastrukture, obavlja poslove koji se odnose na vodno gospodarstvo, osobito vezano uz djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, priprema i provodi programe njihovog održavanja i obavlja nadzor nad izvođenjem radova.

Upravni odjel nadzire i usklađuje rad trgovačkih društava kojima je, sukladno zakonu i drugim propisima, povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti te vodoopskrbe i odvodnje. Upravni odjel obavlja stručne i administrativno - tehničke poslove za Odbor za komunalne djelatnosti i Odbor za mjesnu samoupravu. Upravni odjel obavlja poslove komunalnog, prometnog i poljoprivrednog redarstva.

Upravni odjel obavlja i stručne, administrativne, financijske i računovodstveno – knjigovodstvene poslove vezane uz rad i funkcioniranje mjesnih odbora i gradskih četvrti.

 Obrasci za građane

 

Akti Grada Samobora

Zakoni i ostali propisi

Aleksandar Mixich, struč.spec.ing.aedif

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti

tel: +385 1 3378 165
fax: +385 1 3378 113
mob: +385 91 3366 432
e-mail: aleksandar.mixich@samobor.hr

Odsjek za mjesnu samoupravu

tel: +385 1 5556 438
fax: +385 1 3378 113

Odsjek za komunalnu infrastrukturu i promet
Voditelj: Slavko Inić
tel: +385 1 3378 148
fax: +385 1 3378 113
mob: +385 91 3838 612
e-mail: slavko.inic@samobor.hr