T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Otvoreni podaci

U srpnju 2019. godine na snagu je stupila nova Direktiva (EU) 2019/1024 o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (OD Direktiva), koja naglašava usmjerenost tijela na pripremu podataka ,,za otvaranje" radi poticanja ponovne uporabe i ublažavanje prepreka. Novine se odnose na definiranje visokovrijednih skupova podataka i njihovu lakšu dostupnost zbog njihova društvenog i gospodarskog potencijala, na pružanje pristupa dinamičkim podacima u stvarnom vremenu s pomoću odgovarajućih tehničkih sredstava, kao i omogućavanje otvorenog stavljanja na raspolaganje istraživačkih podataka financiranim javnim sredstvima.

S ciljem potpunog ispunjavanjazakonske obveze iz članka 10. stavka 1. točke 5. Zakona, sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su objaviti na svojim mrežnim stranicama u strojno čitljivom i otvorenom obliku sve registre i baze podataka koje vode, a za čije objavljivanje ne postoje zakonska ograničenja iz članka 15. stavka 2. Zakona. Osim toga, sve JLP(R)S dužne su na svojim mrežnim stranicama objaviti i popise baza i registara iz njihove nadležnosti (asset lista), koja je preduvjet transparentnosti i informiranja korisnika o bazama podataka i registrima koji se vode u okviru djelokruga tijela javne vlasti, kao i načinu i opsegu pristupa tim podacima.

Dokumenti za preuzimanje