Grad Samobor

Groblja Termini ukopa

24.04.
2018.

Ivana Žunec rođ. Glas

Ispraćaj će biti u PETAK, 27. 04. 2018. u 14,30 sati na Gradskom groblju u Samoboru.

21.04.
2018.

Fanika Rešetar rođ. Križetić

Ispraćaj će biti u PONEDJELJAK, 23.04.2018. u 12,30 sati na Gradskom groblju u Otruševcu.

21.04.
2018.

Anica Andrić rođ. Pačar

Ispraćaj će biti u PONEDJELJAK, 23.04.2018. u 14,30 sati na Gradskom groblju u Otruševcu.

17.04.
2018.

IVAN KRČMARIĆ

Pogreb će biti u SRIJEDU,18.04.2018. u 14,30 sati na Gradskom groblju u Otruševcu.

17.04.
2018.

Marijan Slavica

Pogreb će biti u ČETVRTAK, 19. 04. 2018. godine u 14,30 sati na Gradskom groblju u Samoboru.