Grad Samobor Grad Samobor Logo

Groblja Termini ukopa

03.07.
2020.

Ivka Štajnkler rođ. Hofer

Ispraćaj će biti u PONEDJELJAK 06. 07. 2020.
u 14:30 sati na groblju u Otruševcu.

03.07.
2020.

Anica Otmačić rođ. Petrić

Ispraćaj će biti u PONEDJELJAK 06. 07. 2020. u 14:30 sati na groblju u Otruševcu.

02.07.
2020.

Josip Grubiša

Ukop će biti u PETAK 3. 7. 2020. u 12 i 30 sati na groblju u Sv. Martinu pod Okićem.

02.07.
2020.

Ivica Fresl

Ukop će biti u petak 3. 7. 2020. godine u krugu obitelji na groblju u Rudama.

02.07.
2020.

Pasquale Buccieri

Ukop će biti u SRIJEDU 8. 7. 2020. u 11 sati na Gradskom groblju u Otruševcu.

22.06.
2020.

Terezija Mihelić rođ. Dubić

Ukop će biti u UTORAK 23. 6. 2020. u 16 sati na Gradskom groblju u Otruševcu