Grad Samobor

Groblja Termini ukopa

20.08.
2019.

Željko Lucarić

Ispraćaj će biti u SRIJEDU, 21.08.2019. god. u 10,40 sati iz velike dvorane na Krematoriju.

20.08.
2019.

Milica Štefanić rođ. Kuhar

Ispraćaj će biti u SRIJEDU 21.8.2019. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju u Samoboru.

19.08.
2019.

Manda Banušić rođ. Majdandžić

Ispraćaj će biti u UTORAK 20. 08. 2019. u 13:00 sati na groblju u Otruševcu.

19.08.
2019.

Nikola Dumić - Darko

Ispraćaj će biti u SRIJEDU 21. 8. 2019. u 12 i 30 sati na Gradskom groblju u Otruševcu.

17.08.
2019.

Dragica Horvatić rođ. Cerovšek

Ispraćaj će biti u UTORAK, 20. 08. 2019. u 15:00 sati na groblju u Rudama.

17.08.
2019.

Juro Tomašinec

Ispraćaj će biti u PONEDJALJAK, 19. 08. 2019. u 13:30 sati na groblju u Noršić Selu.

13.08.
2019.

Dragutin Garašić

Pogreb će biti u PETAK, 16. 8. 2019. u 14,30 sati iz mrtvačnice na mjesnom groblju Sv. Martin pod Okićem.

12.08.
2019.

Franjo Mataušić

Ispraćaj će biti u UTORAK 13. 8. 2019. u 14.30 na mjesnom groblju u Kotarima.

07.08.
2019.

Marijan Habazin

Ispraćaj će biti u UTORAK 13. 8. 2019. u 12 i 30 sati na Gradskom groblju u Otruševcu.

18.06.
2019.

Sven Cepak

Ispraćaj će bit u PETAK 21. 6. 2019. u 14.30 na Gradskom groblju u Otruševcu.