T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Zaštita osobnih podataka

Zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo. Člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđuje se da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.

Člankom 37. Ustava Republike Hrvatske propisano je da se svakom jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka.

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Grad Samobor će, kao voditelj obrade, sve osobne podatke prikupljati, obrađivati, pohranjivati i uništiti na zakonit, pošten točan i transparentan način te primjenjujući pravila „smanjene količine podataka“. Također, u obradi osobnih podataka Grad Samobor će primjenjivati stroga pravila zaštite osobnih podataka. U obradi osobnih podataka Grad Samobor će primjenjivati odredbe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Građani čiji se osobni podaci obrađuju mogu u svakom trenutku zatražiti pristup dostavljenim osobnim podacima te zatražiti njihov ispravak, ograničavanje obrade ili brisanje. Također, građani su ovlašteni u svakom trenutku podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka. Prigovor se podnosi Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka.

Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi osobnih podataka od strane Grada Samobora građani mogu kontaktirati Grad Samobor putem službene e - mail adrese info@samobor.hr, na adresu Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, Samobor, na broj telefona 01/3378 114 ili na email szop@samobor.hr (službenik za zaštitu osobnih podataka).