Grad Samobor

Kalendar događanja

25.11.
subota

Samoborska zimska trail liga

Održavanje:

25.11.2017. / 10:00 09.12.2017. / 10:00 16.12.2017. / 10:00 23.12.2017. / 10:00 30.12.2017. / 10:00 06.01.2018. / 10:00 13.01.2018. / 10:00 20.01.2018. / 10:00 27.01.2018. / 10:00

Organizator: Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor

Opširnije
10:00
09.12.
subota

Samoborska zimska trail liga

Održavanje:

25.11.2017. / 10:00 09.12.2017. / 10:00 16.12.2017. / 10:00 23.12.2017. / 10:00 30.12.2017. / 10:00 06.01.2018. / 10:00 13.01.2018. / 10:00 20.01.2018. / 10:00 27.01.2018. / 10:00

Organizator: Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor

Opširnije
10:00
16.12.
subota

Samoborska zimska trail liga

Održavanje:

25.11.2017. / 10:00 09.12.2017. / 10:00 16.12.2017. / 10:00 23.12.2017. / 10:00 30.12.2017. / 10:00 06.01.2018. / 10:00 13.01.2018. / 10:00 20.01.2018. / 10:00 27.01.2018. / 10:00

Organizator: Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor

Opširnije
10:00
23.12.
subota

Samoborska zimska trail liga

Održavanje:

25.11.2017. / 10:00 09.12.2017. / 10:00 16.12.2017. / 10:00 23.12.2017. / 10:00 30.12.2017. / 10:00 06.01.2018. / 10:00 13.01.2018. / 10:00 20.01.2018. / 10:00 27.01.2018. / 10:00

Organizator: Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor

Opširnije
10:00
30.12.
subota

Samoborska zimska trail liga

Održavanje:

25.11.2017. / 10:00 09.12.2017. / 10:00 16.12.2017. / 10:00 23.12.2017. / 10:00 30.12.2017. / 10:00 06.01.2018. / 10:00 13.01.2018. / 10:00 20.01.2018. / 10:00 27.01.2018. / 10:00

Organizator: Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor

Opširnije
10:00
06.01.
subota

Samoborska zimska trail liga

Održavanje:

25.11.2017. / 10:00 09.12.2017. / 10:00 16.12.2017. / 10:00 23.12.2017. / 10:00 30.12.2017. / 10:00 06.01.2018. / 10:00 13.01.2018. / 10:00 20.01.2018. / 10:00 27.01.2018. / 10:00

Organizator: Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor

Opširnije
10:00
13.01.
subota

Samoborska zimska trail liga

Održavanje:

25.11.2017. / 10:00 09.12.2017. / 10:00 16.12.2017. / 10:00 23.12.2017. / 10:00 30.12.2017. / 10:00 06.01.2018. / 10:00 13.01.2018. / 10:00 20.01.2018. / 10:00 27.01.2018. / 10:00

Organizator: Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor

Opširnije
10:00
20.01.
subota

Samoborska zimska trail liga

Održavanje:

25.11.2017. / 10:00 09.12.2017. / 10:00 16.12.2017. / 10:00 23.12.2017. / 10:00 30.12.2017. / 10:00 06.01.2018. / 10:00 13.01.2018. / 10:00 20.01.2018. / 10:00 27.01.2018. / 10:00

Organizator: Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor

Opširnije
10:00
27.01.
subota

Samoborska zimska trail liga

Održavanje:

25.11.2017. / 10:00 09.12.2017. / 10:00 16.12.2017. / 10:00 23.12.2017. / 10:00 30.12.2017. / 10:00 06.01.2018. / 10:00 13.01.2018. / 10:00 20.01.2018. / 10:00 27.01.2018. / 10:00

Organizator: Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor

Opširnije
10:00
03.02.
subota

Samoborska zimska trail liga

Održavanje:

25.11.2017. / 10:00 09.12.2017. / 10:00 16.12.2017. / 10:00 23.12.2017. / 10:00 30.12.2017. / 10:00 06.01.2018. / 10:00 13.01.2018. / 10:00 20.01.2018. / 10:00 27.01.2018. / 10:00

Organizator: Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor

Opširnije
10:00