T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Sportska dvorana Bogumila Tonija-borilačka

Sportska dvorana Bogumila Tonija-borilačka

Tehnički podaci

Površina građevine: 3300 m2
Dvoranski prostori: 493 m2 sa 50 sjedećih mjesta

Korisnici

gimnastički klub: GK “Samobor“
judo klub: JK “Samobor“
karate: KK “Samobor“


Vanjski korisnici (turniri, koncerti, sajmovi, rekreativni sadržaji i sl.)